Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2014/15

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2014/15.

Konečný termín podání přihlášek:

18. 8. 2014 přihlášky k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu

  • Nové! Podmínky přijímacího řízení pro nově akreditovaný navazující magisterský obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie naleznete ZDE.
  • Informace pro uchazeče o pětiletý magisterský obor Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ naleznete ZDE.

 

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2014/2015

Den konání přijímacích zkoušek:

1. 9. – 3. 9. 2014 ústní a písemné přijímací zkoušky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96  Ústí n. L.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Přírodovědecká fakulta
•    katedra informatiky
•    katedra fyziky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia, motivační pohovory na vybrané magisterské obory, přijímací zkouška na doktorské studium)
•    katedra biologie (písemný test z biologie v bakalářském studiu, ústní pohovor v navazujícím magisterském oboru Biologie)
•    katedra geografie (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia, portfolio - pouze pro vybrané obory)
•    katedra matematiky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia, přijímací zkouška na doktorské studium)
•    katedra chemie (přijímací zkouška na vybraná dvouoborová studia, ústní pohovor v magisterském oboru Analytická chemie životního prostředí a toxikologie)

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: alena.chocholousova@ujep.cz, jitka.kralova@ujep.cz

WWW: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.ujep.cz/

Informace pro uchazeče o pětiletý magisterský obor Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ naleznete

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Inaugurace nového děkana PřF UJEP

"ERASMUS+ Výběrové řízení - listopad 2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké