Vnitřní předpisy platné

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP platnost od 16.5.2018, účinnost od 16.5.2018 (na PřF od 17.9.2018) (417kb)
Rigorózní řád PřF UJEP Platný od 25.4.2018 (138kb)
Studijní a zkušební řád PhD studia Platný od 25.4.2018 (176kb)
Volební řád Akademického senátu PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (192kb)
Statut PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (245kb)
Jednací řád Vědecké rady PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (107kb)
Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (132kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Platný od 1.7.2010 (49kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty (2018) Platný od 28. 11. 2018, účinnost od 1. 2. 2019 (109kb)
Disciplinární řád PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (91kb)
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Informace k promoci v březnu 2019

Aktuální výzvy programu ERASMUS+ jsou právě otevřeny

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké