Vnitřní předpisy, pokyny

                      Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě 2016/2017

Informace o studiu pro akademický rok 2014/2015 - organizace studia a studijní plány Informace o studiu pro akademický rok 2014/2015 - organizace studia a studijní plány (547kb)
Informace o studiu 2013/2014 - organizace studia a studijní plány Informace o studiu pro akademický rok 2013/2014 (551kb)
Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) (114kb)
Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) (81kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (49kb)
Disciplinární řád Disciplinární řád (59kb)
Rigorózní řád Rigorózní řád (75kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek (294kb)
Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 (26kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2013 Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2013 - pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (60kb)
Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 (127kb)
Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 (127kb)
Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (31kb)
SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na (66kb)
Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce (27kb)
Ustanovení děkana pro studenty katedry chemie Ustanovení děkana pro studenty katedry chemie (176kb)