Vnitřní předpisy, pokyny

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP platnost od 16.5.2018, účinnost od 16.5.2018 (na PřF od 17.9.2018) (417kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 1/2018 Směrnice děkana PřF UJEP č. 1/2018 - pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (157kb)
Informace o studiu pro akademický rok 2014/2015 - organizace studia a studijní plány Informace o studiu pro akademický rok 2014/2015 - organizace studia a studijní plány (547kb)
Informace o studiu 2013/2014 - organizace studia a studijní plány Informace o studiu pro akademický rok 2013/2014 (551kb)
Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný do 16.9.2018) (114kb)
Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) (81kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (49kb)
Rigorózní řád Rigorózní řád (75kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek (294kb)
Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 (26kb)
Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 (127kb)
Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 (127kb)
Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (31kb)
SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na (66kb)
Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce (27kb)
Ustanovení děkana pro studenty katedry chemie Ustanovení děkana pro studenty katedry chemie (176kb)