Vnitřní předpisy, pokyny

                      Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě 2016/2017

Informace o studiu pro akademický rok 2014/2015 - organizace studia a studijní plány Informace o studiu pro akademický rok 2014/2015 - organizace studia a studijní plány (547kb)
Informace o studiu 2013/2014 - organizace studia a studijní plány Informace o studiu pro akademický rok 2013/2014 (551kb)
Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) (114kb)
Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) (81kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (49kb)
Disciplinární řád Disciplinární řád (59kb)
Rigorózní řád Rigorózní řád (75kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek (294kb)
Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 (26kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2013 Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2013 - pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (60kb)
Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 (127kb)
Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 (127kb)
Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (31kb)
SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na (66kb)
Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce (27kb)
Ustanovení děkana pro studenty katedry chemie Ustanovení děkana pro studenty katedry chemie (176kb)


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Informace k promoci

Promoce - březen 2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké