Vnitřní předpisy platné

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP platnost od 16.5.2018, účinnost od 16.5.2018 (na PřF od 17.9.2018) (417kb)
Rigorózní řád PřF UJEP Platný od 25.4.2018 (138kb)
Studijní a zkušební řád PhD studia Platný od 25.4.2018 (176kb)
Study and examination rules applying to doctoral study programmes Faculty of Science Valid from 25. 4. 2018 (545kb)
Volební řád Akademického senátu PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (192kb)
Statut PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (245kb)
Jednací řád Vědecké rady PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (107kb)
Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (132kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty (2018) Platný od 28. 11. 2018, účinnost od 1. 2. 2019 (109kb)
Disciplinární řád PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (91kb)