Vnitřní předpisy neplatné

Volební a jednací řád AS UJEP Volební a jednací řád AS UJEP (platný od 19. 6. 2012) (132kb)
Jednací řád vědecké rady PřF UJEP Platný a účinný od 27.9.2006 (97kb)
Statut PřF UJEP Platný a účinný od 19.6.2012. (186kb)
Volební a jednací řád Akademického senátu UJEP Platný od 8.7.2013 (885kb)
Disciplinární řád PřF UJEP Platný a účinný od 27.9.2006 (59kb)
Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) Platný od 1. 4. 2014 (114kb)
Studijní a zkušební řád pro doktorská studia Platný od 12.9.2011 (81kb)
Rigorózní řád Platný od 25.4.2007 (46kb)
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Informace k promoci v březnu 2019

Aktuální výzvy programu ERASMUS+ jsou právě otevřeny

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké