Vedení fakulty

Jméno a funkce:Kancelář:Kontakt:

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
Děkan

CS-315 +420 475 28 3223
dekan.prfznak zavináčujep.cz

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Statutární zástupce děkana
a proděkan pro vědu a výzkum

CS-309 +420 475 28 3188
jaroslav.pavlikznak zavináčujep.cz

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

CS-310 +420 475 28 3562
jan.d.blahaznak zavináčujep.cz 

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj a kvalitu

CS-309 +420 475 28 3188
michaela.liegertovaznak zavináčujep.cz 

RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Proděkan pro studium

CN-469 +420 724 24 1376
martin.svecznak zavináčujep.cz

Ing. Petr Lauterbach
Tajemník fakulty

CS-313 +420 475 28 3187
petr.lauterbachznak zavináčujep.cz