Vědecká rada

Vědecká rada fakulty (VR) je samosprávný akademický orgán zřízený na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu PřF UJEP děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, tj. významných představitelů oborů, ve kterých uskutečňuje PřF zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává Dlouhodobý záměr PřF, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na PřF, a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

 

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP schválené AS PřF UJEP

dne 18. 2. 2015

předseda: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan

Interní členové:

 • Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Katedra geografie
 • Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. Katedra geografie
 • Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. Katedra matematiky
 • Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Katedra fyziky
 • Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.. Katedra biologie
 • Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. Katedra fyziky
 • Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc. Katedra informatiky
 • Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc . Katedra chemie
 • Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. Katedra Fyziky

Externí členové:

 • Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc. Předseda dozorčí rady Via Chem Group, Odhadce v oblasti analytické a fyzikální chemie
  Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Praha
 • Doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. MFF UK Praha
 • Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Laboratoř řasových biotechnologií, Mikrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice
 • Prof. RNDr. Jan Picek, CSc. Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně –humanitní a pedagogická, Technická Univerzita Liberec
 • Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček DrSc. Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
 • Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Ústav inženýrství pevných látek, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zápis z jednání Vědecké rady - 2018-06-07 (533kb)
Zápis z jednání Vědecké rady - 2018-05-28 - Per rollam (462kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ze dne 30. 11. 2017 (2.61Mb)
Zápis z veřejného jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ze dne 30. 11. 2017 (1.49Mb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 30.10.2017 (728kb)
Zápis z veřejného jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ze dne 18. 5. 2017 (445kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 18. 5. 2017 (358kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 4. 1. 2016 (346kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 1. 12. 2016 (444kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 23. 6. 2016 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 23. 6. 2016 (3.25Mb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 12. 4. 2016 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 12. 4. 2016 (1.08Mb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 24. 11. 2015 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 24. 11. 2015 (45kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2015 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2015 (79kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 7. 11. 2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 7. 11. 2014 (41kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 30. 10. 2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 30. 10. 2014 (85kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 2. 6. 2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 2. 6. 2014 (27kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 24.4.2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 24.4.2014 (165kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 20.3.2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 20.3.2014 (185kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 21. 11. 2013 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 21. 11. 2013 (155kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 25. 4. 2013 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 25. 4. 2013 (92kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 22. 1. 2013 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 22.1.2013 (75kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 22. 11. 2012 (1.66Mb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 26.4.2012 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 26.4.2012 (32kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 10. listopadu 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 10. listopadu 2011 (106kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 30. června 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 30. června 2011 (93kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 14. května 2011 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 14. května 2011 (90kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 28. dubna 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 28. dubna 2011 (101kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 21. října 2010 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 21. října 2010 (102kb)
Zápis z per rollam jednání VR PřF UJEP ze dne 20.6.2010 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady PřF dne 20. 06. 2010 (104kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 11. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 11. 3. 2010 (99kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 22. 12. 2009 Zápis z jednání Vědecké rady PřF ke dni 22. 12. 2009 (63kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 29. října 2009 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 29. října 2009 (145kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 10. 6. 2009 (24kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2009 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2009 (31kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 27. 11. 2008 (32kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 31. 7. 2008 (28kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 15. května 2008 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 15. května 2008 (29kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 14. února 2008 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 14. února 2008 (27kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 16. 12. 2007 (35kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 5. dubna 2007 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 5. dubna 2007 (30kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 22. února. 2007 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 22. února 2007 (25kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Ústavu přírodních věd dne 14.6.2005 Zápis z jednání Vědecké rady Ústavu přírodních věd dne 14.6.2005 (26kb)


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Informace k promoci v březnu 2019

Aktuální výzvy programu ERASMUS+ jsou právě otevřeny

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké