Vědecká a publikační činnost

Věda a výzkum na fakultě jsou zaměřeny do několika oblastí:

 • Věda a výzkum na fakultě jsou zaměřeny do několika oblastí:
 • Chemické inženýrství, instrumentální metody analytické chemie a supramolekulární chemie
 • Vývoj nových materiálů a nanomateriálů s využitím plazmových technologií
 • Počítačová fyzika, tj. využití počítačových metod a simulací v řešení široké škály problémů, od vývoje nových materiálů přes chemické inženýrství a procesy ve sluneční atmosféře až po řešení struktury a vlastností biomolekulárních systémů
 • Fyzika povrchů, tenkých vrstev a plazmatu
 • Biomimetika, mikrobiologie, biosenzory
 • Biologie rostlin a živočichů
 • Spolehlivost a bezpečnost informačních systémů; dependabilita složitých systémů
 • Formace aliancí a koalicí v kontextu multiagentních systémů;
 • Obecná topologie a teorie kategorií
 • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
 • Neasociativní algebra a teorie binárních systémů
 • Aplikovaná geografie, environmentální geografie, krajinná ekologie, syntéza krajiny, krajinné plánování

Kam dále: