Projekt Trans3Net

Partneři

TU Drážďany (CITMM) - leader-partner
Okresní hospodářská komora v Děčíně (OHK)
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK)

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Wirtschaftförderung Ergebirge (WFE)
Technologické centrum Bautzen (TGZ)
Centrum pro technologický transfer ve Wroclavi (UMWD)
Technologické centrum Wroclaw (PWR)

Hlavní cíl projektu

Projekt se soustřeďuje na zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslem se zaměřením na inovace na Území České republiky, Německa a Polska (přesněji česko-sasko-polské pohraničí). Hlavní cílem projektu je proto vytvořit fungující systém inovací v rámci tohoto trojmezí.

Projekt navazuje na úspěšně realizované přeshraniční projekty ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Spočívá v propojení hlavních aktérů transferu inovací v regionu a stanovení strategického plánu pro vytvoření příhraniční inovační sítě a jejího fungování. Ke stěžejním aktivitám bude patřit realizace odborných workshopů, inovačních a koordinačních burz, programů návštěv apod.

Více leteznete na našich internetových stránkách.

Trvání projektu

1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Klíčové aktivity

- Inovační kurzy

- Koordinační burzy

- Workshopy

Cílová skupina projektu

Na jedné straně podniky z průmyslu, na druhé straně vědecké instituty.

Financování

Projekt je financován z peněžních prostředků Evropské unie. Celkový rozpočet projektu je 1968,5 tis. EUR, UJEP v něm bude do roku 2019 disponovat financemi ve výši 184 tis. EUR.

Newsletter

Newsletter 1 CZ

Newsletter 2 CZ

Newsletter 3 CZ

Newsletter 4 Ttrans3Net

Newsletter 5 CZ

Newsletter 6 CZ

Aktuality

6. 12. 2018 se s námi zúčastněte TRANS3Net.dialogue v Annabergu-Buchholz za účelem diskuze politických výzev ve smyslu nadnárodního transferu všemi členy inovačního systému.
18. 12. 2018 se uskuteční TRANS3Net.visit v Bautzenu (bližší info bude co nejdříve doplněno)

7. 2. 2018 Vás srdečně zveme na TRANS3Net.visit, která se uskuteční v prostorách Univerzity J. E. Purkyně

V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Raškovou na e-mailu: katerina.raskova@ujep.cz.

9. 11. 2017 úspěšně proběhla první TRANS3Net.visit

15. - 16. 11. 2017 bylo vyškoleno několik podporovatelů transferu v rámci TRANS3Net.training

27. 7. 2017 proběhl partnerský meeting v Drážďanech, kde se konzultovala konečná verze Strategie sítě podporovatelů transferu. Jste-li aktivní podporovatel transferu nebo vás zajímá daná oblast, nenechte si ujít nadcházející akce zaměřené na podporu znalostí a technologického transferu:

9. 11. 2017 TRANS3Net.visit - Cílem akce je návštěva výzkumné instituce UniCRE a navázání přeshraničních konexí mezi účastněnými institucemi;

15.-16. 12. 2017 TRANS3Net.training neboli dvoudenní školení podporovatelů transferu;

1/2018 TRANS3Net.visit (místo konání Ústecký kraj)

4/2018 TRANS3Net.visit (místo konání Dolní Slezsko)

5/2018 TRANS3Net.show (místo konání Ústecký kraj)

6/2018 TRANS3Net.training (místo konání Wroclaw)

7/2018 TRANS3Net.visit (místo konání Wroclaw)

8/2018 TRANS3Net.show (místo konání Sasko)

11/2018 TRANS3.Net.dialogue (místo konání Sasko)

1/2019 TRANS3Net.dialogue (místo konání Dolní Slezsko)

Průběžné doplňování informací o jednotlivých akcích naleznete na http://141.30.75.25/map/events/
Máte-li zájem o spolupráci či navštívení akce, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: katerina.raskova@ujep.cz
Těšíme se na Vás!

6. 4. 2017 se uskutečnila akce "Transnational Transfer Promotors Event"v Inovačním centru v Bautzenu.

Akce se zúčastnilo 28 podporovatelů transferu ze všech tří regionů - Ústeckého kraje, Saska a Dolního Slezska.

1. - 2. 12. 2016 se uskutečnil První partnerský meeting v Drážďanech

23. - 24. 8. 2016 se uskutečnil Kick-off meeting

 

Více informací naleznete na stránce: http://141.30.75.25/trans3net/index.php/home-2/


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké