STUDIUM V ZAHRANIČÍ

PROČ vyjet studovat do zahraničí?

Zahraniční pobyt v průběhu studia je unikátní zkušenost! Přináší zdokonalení v jazycích, zlepšení pozice na trhu práce, seznámení s lidmi z celého světa a hlavně neopakovatelné zážitky.

Zahraniční pobyty jsou financovány z řady programů. Dle vybraného programu se liší také výše stipendia, ve většině případů pokryje zejména rozdíl oproti životním nákladům v Česku.

 

PROGRAMY

ERASMUS+

Nejvyužívanější program pro cesty do Evropy. Studiu v rámci oboru vázané partnerskou smlouvou příslušné fakulty.

Přehled platných smluv PřF UJEP pro akademický rok 2019/2020

Aktuální nabídka – do 28. 2. 2019 do 12.00 hodin odevzdávejte přihlášky na praktické stáže LÉTO 2019 (1.6.2019 – 30.9.2019) nebo studijní pobyty v ZS 2019/2020 a praktické stáže 2019/2020 (1.8.2019 – 30.9.2020)


Partnerské univerzity UJEP + freemover

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“. Studium v jakékoliv zemi i mimo Evropu. Univerzitu student vybírá a kontaktuje sám.


Akademická informační agentura

Stipendijní pobyty pro studenty veřejných vysokých škol v Česku přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dvěma způsoby:

Rozpis kvót - stipendijní  místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v Česku.

Výběrová řízení  - o stipendijní místa do vybraných zemí se mohou ucházet studenti ze všech veřejných vysokých škol v Česku. Předpokládá se, že si uchazeči v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Kompletní nabídka


Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat ve Spojených státech amerických.

Podrobné informace


Visegrádské stipendium

Studenti magisterského a doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a dalších zemích regionu.

Podrobné informace 


DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol a jejím cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy.

Podrobné informace