Studijní programy a obory


Bakalářské studijní programy

Studijní program, kódStudijní oborTyp studiaDélka studiaForma studiaPlatnost akreditace do


Jednooborová bakalářská studia

Matematika
B 1101

Matematika a její použití v přírodních vědách

Matematická informatika

Bc.

Bc.

3

3

PS

PS

31.12.2020

31.10.2018

Geografie B1301 Geografie střední Evropy Bc. 3 PS 31.12.2022
  Geografie Bc. 3 PS 31.12.2022
Chemie B1407 Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Ústí n.L.)  Bc. 3 PS 31.12.2020
Biologie Biologie Bc. 3 KS 31.12.2022
B1501 Biologie Bc. 3 PS 31.12.2022
Fyzika B1701 Počítačové modelování ve fyzice a technice Bc. 3 PS 31.12.2018
Počítačové modelování ve fyzice a technice - sobotní výuka v Ústí nad Labem Bc. 3 KS 31.12.2018
Fyzika Bc. 3 PS 31.12.2022
Aplikovaná informatika B1802 Informační systémy (studium v Ústí n.L.) Bc. 3 PS 31.12.2020

Aplikovaná fyzika B1702

Aplikované nanotechnologie

Aplikované počítačové modelování

Bc.

Bc.

3

3

PS

PS

31.7.2020

31.12.2022


Dvouoborová bakalářská studia

Matematika B1101 Matematika  Bc. 3 PS, KS 31.12.2020
Geografie B1301 Geografie  Bc. 3 PS 31.12.2020
Chemie B1407 Chemie  Bc. 3 PS, KS 31.12.2020
Biologie B1501 Biologie  Bc. 3 PS 31.12.2020
Fyzika B1701 Fyzika   Bc. 3 PS, KS 31.12.2022
Informatika B1801 Informatika  Bc. 3 PS 31.12.2020


Dvouoborová bakalářská studia se zaměřením na vzdělávání

Matematika B1101 Matematika  Bc. 3 PS 31.12.2018
Chemie B1407 Chemie Bc. 3 PS 31.12.2018
Fyzika B1701 Fyzika Bc. 3 PS 31.12.2018
Informatika B1801 Informatika  Bc. 3 PS 1.11.2018Navazující magisterské studijní programy

Studijní program, kódStudijní oborTyp studiaDélka studiaForma studiaPlatnost akreditace do


Jednooborová studia

Fyzika N1701 Počítač. modelování ve vědě a technice® NMgr. 2 PS 1.12.2019
Geografie N1301 Geografie NMgr 2 PS 31.12.2018
Nanotechnologie N3942 Nanotechnologie® NMgr. 2 PS 1.11.2017
Biologie N1501 Biologie NMgr. 2 PS 31.7.2016
Ekologie a ochrana prostředí N1601 Analytická chemie životního prostředí a toxikologie NMgr. 2 PS 31.12.2017


Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň základní školy

Matematika N1101 Učitelství matematiky®  NMgr. 2 PS, KS 31.12.2020
Geografie N1301 Učitelství geografie  NMgr. 2 PS 31.12.2020
Chemie N1407 Učitelství chemie  NMgr. 2 PS, KS 31.12.2020
Fyzika N1701 Učitelství fyziky®  NMgr. 2 PS, KS 31.12.2020
Biologie N1501 Učitelství biologie  NMgr. 2 PS 31.12.2018


Dvouoborová studia učitelství pro střední školy

Biologie N1501 Učitelství biologie  NMgr. 2 PS 31.12.2020
Fyzika N1701 Učitelství fyziky®  NMgr. 2 PS, KS 31.12.2020
Geografie N1301 Učitelství geografie NMgr. 2 PS 31.12.2020
Matematika N1101 Učitelství matematiky®  NMgr. 2 PS, KS 31.12.2020
Chemie N1407 Učitelství chemie  NMgr. 2 PS, KS 31.12.2020
® - obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.


Doktorské studijní programy

Studijní program, kódStudijní oborTyp studiaDélka studiaForma studiaPlatnost akreditace do


Studium v českém jazyce

Fyzika P1701 Počítačové metody ve vědě a technice Ph.D. 4 PS, KS 1.11.2018
Matematika P1101 Obecné otázky matematiky Ph.D. 4 PS,KS 1.3.2020
Nanotechnologie P3942 Aplikované nanotechnologie Ph.D. 4 PS, KS 31.7.2017


Studium v anglickém jazyce

Physics B1701 Physics Bc. 3 PS 31.12.2022
Applied Physics B1702 Applied Computer Modelling Bc. 3 PS 31.12.2022
Physics N1701 Computer Modelling in Science and Technology Mgr. 2 PS 1.12.2019
Physics P1701 Computer Methods in Science and Technology Ph.D. 4 PS, KS 1.11.2018
Mathematics P1101 General Problems of Mathematics Ph.D. 4 PS, KS 1.3.2016

Nanotechnology P3942 

Applied Nanotechnology Ph.D. 4 PS, KS 31.7.2017

 

/tr