Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13

PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných ke studiu nestanovuje. V kompetenci děkana je přijmout v odůvodněných případech i více uchazečů, než stanovuje minimum.

Bližší informace o přijímacích zkouškách lze nalézt na http://sci.ujep.cz/prijimaci-rizeni-2012-2013.html.

Bakalářské studijní programy

Studijní program, kód

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Přijímací zkouška

Jednooborová studia

Geografie

B1301

Geografie střední Evropy

Bc.

3

PS

50

portfolio

Geografie

Bc.

3

PS

35

portfolio

Chemie

B1407

Toxikologie a analýza škodlivin

(studium v Ústí n.L.) *)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Toxikologie a analýza škodlivin

(studium v Litvínově) *)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Biologie

B1501

Biologie

Bc.

3

KS

60

písemný test

Biologie

Bc.

3

PS

30

písemný test

Fyzika

B1701

Počítačové modelování ve fyzice a technice*)

Bc.

3

PS, KS

 

promíjí se

Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě  (studium v Chomutově)

Bc.

3

KS

 

promíjí se

Aplikovaná fyzika

B1702

Aplikované nanotechnologie*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Aplikovaná informatika

B1802

Informační systémy (studium v Ústí n.L.)

Bc.

3

PS

20

portfolio**)

Informační systémy (studium v Litvínově)

Bc.

3

PS

 

portfolio**)

Matematika

B 1101

Matematika a její použití v přírodních vědách*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Studentům bakalářských oborů označených*), kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.

**) Limit se vztahuje pouze na uchazeče, kteří absolvovali střední školu v zahraničí nebo absolvovali studijní program nebo jeho část na vysoké škole v zahraničí nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v zahraničí a kterým bylo v České republice uznáno středoškolské vzdělání (tj. splnili povinnost předložení nostrifikační doložky).

Dvouoborová studia

Matematika

B1101

Matematika + Geografie

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Matematika + Informatika

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Matematika + Biologie

Bc.

3

PS

10

pís. test

z biologie

Matematika + Historie

Bc.

3

PS

10

ústní pohovor

z historie

Matematika + Německý jazyk a literatura

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Geografie

B1301

Geografie + Informatika

Bc

3

PS

 

promíjí se

Geografie + Historie

Bc.

3

PS

10

ústní pohovor

z historie

Geografie + Německý jazyk a literatura

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Geografie + Politologie

Bc.

3

PS

10

ústní pohovor

z politologie

Geografie + Tělesná výchova

Bc.

3

PS

20

praktická zk. z těl. výchovy

Chemie

B1407

Chemie + Biologie*)

Bc.

3

PS

10

pís. test

z biologie

Chemie + Informatika*)

Bc

3

PS

 

promíjí se

Chemie + Geografie*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Chemie + Matematika*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Chemie + Tělesná výchova*)

Bc.

3

PS

10

praktická zk. z těl. výchovy

Biologie

B1501

Biologie + Geografie

Bc.

3

PS

10

pís. test

z biologie

Fyzika

B1701

Fyzika + Biologie*)

Bc.

3

PS

10

pís. test

z biologie

Fyzika + Chemie*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Fyzika + Informatika*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Fyzika + Matematika

Bc.

3

KS

 

promíjí se

Fyzika + Matematika*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Fyzika + Tělesná výchova*)

Bc.

3

PS

10

praktická zk. z těl. výchovy

Informatika

B1801

Informatika + Historie

Bc.

3

PS

10

ústní pohovor

z historie

Informatika + Tělesná výchova

Bc.

3

PS

10

praktická zk. z těl. výchovy

Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání

Matematika

B1101

Matematika + Informatika

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Matematika + Německý jazyk a literatura

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

ústní pohovor

z historie

Matematika + Anglický jazyk a literatura

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

písemná zk.

z angl. jazyka

Matematika + Hudební výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

ano

Matematika + Tělesná výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

praktická zk. z těl. výchovy

Matematika + Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

praktická a ústní pohovor z výtv. výchovy

Matematika + Technická výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se


Chemie

B1407

 

 

Chemie + Informatika*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

 

3

 

PS

 

 

 

promíjí se

Chemie + Matematika*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

 

3

 

PS

 

 

 

promíjí se

Chemie + Technická výchova*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se

 

 

Fyzika

B1701

Fyzika + Chemie*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Fyzika + Informatika se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

10

praktická zk. z těl. výchovy

Fyzika + Technická výchova*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Informatika

B1801

 

 

Informatika + Anglický jazyk

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

písemná zk.

z angl. jazyka

Informatika + Technická výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

promíjí se

Studentům bakalářských oborů označených*), kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijíma

ných

Přijímací zkouška

Jednooborová studia

Fyzika

N1701

Počítač. modelování ve vědě a technice

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Geografie

N1301

Geografie

NMgr.

2

PS

20

portfolio

Nanotechnologie

N3942

Aplikované nanotechnologie    Nové!

NMgr.

2

PS

20

ústní zkouška

Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Matematika

N1101

Učitelství matematiky + geografie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + historie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + něm. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

10

ústní pohovor z něm. jazyka

Učitelství matematiky + angl. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

10

ústní pohovor z angl. jazyka

Učitelství matematiky + český jazyk

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + hudební výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Geografie

N1301

Učitelství geografie + historie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství geografie + německého jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

10

ústní pohovor z něm. jazyka

Učitelství geografie + angl. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

10

ústní pohovor z angl. jazyka

Chemie

N1407

Učitelství chemie + biologie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + geografie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + matematiky

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Biologie

N1501

Učitelství biologie + geografie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Fyzika

N1701

Učitelství fyziky + biologie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství fyziky + chemie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství fyziky + matematiky

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS, KS

 

promíjí se

Učitelství fyziky + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Dvouoborová studia učitelství pro SŠ

Matematika

N1101

Učitelství matematiky + biologie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + geografie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + historie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + německého jazyka a lit. pro střední školy

NMgr.

2

PS

10

ústní pohovor z něm. jazyka

Učitelství matematiky + společenských věd

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + český jazyk

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + tělesná výchova

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství matematiky + hudební výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Geografie

N1301

Učitelství geografie + historie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství geografie + německého jazyka a lit.

pro střední školy

NMgr.

2

PS

10

ústní pohovor z něm. jazyka

Učitelství geografie + společenských věd

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství geografie + tělesné výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Chemie

N1407

Učitelství chemie + biologie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + geografie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + matematiky

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + společenských věd

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství chemie + tělesné výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Biologie

N1501

Učitelství biologie + geografie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství biologie + společenských věd

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství biologie + tělesné výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství biologie + výtvarné výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

10

portfolio

Fyzika

N1701

Učitelství fyziky + biologie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství fyziky + matematiky

pro střední školy

NMgr.

2

PS, KS

 

promíjí se

Učitelství fyziky + chemie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se

Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

promíjí se


Doktorské studijní programy

Studijní program

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Přijímací zkouška

Studium v českém jazyce

Fyzika

P1703

Počítačové metody ve vědě a technice

Ph.D.

4

PS, KS

10

ústní

Matematika

P1101

Obecné otázky matematiky

Ph.D.

4

PS, KS

10

ústní

Studium v anglickém jazyce

Physics

P1703

Computer Methods in Science and Technology

Ph.D.

4

PS, KS

10

ústní

Mathematics

P1101

General Problems of Mathematics Ph.D. 4 PS, KS
10
ústní

 Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké