Rigorózní řízeníRigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů Fyzika a Matematika, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul doktor přírodních věd (ve zkratce „RNDr." uváděné před jménem).

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Počítačové modelování ve vědě a technice"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství fyziky pro 2.stupeň ZŠ"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství fyziky pro střední školy"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství matematiky pro 2.stupeň ZŠ"

Poždavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství matematiky pro střední školy"

 

Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem Přírodovědecké fakulty UJEP, který najdete zde.

 

Přihlášky se přijímají v průběhu celého roku. Přihláška k rigoróznímu řízení je ke stažení zde.

 

Aktuální informace o výši poplatku za rigorózní řízení na příslušný akademický rok naleznete zde.