Regionální centrum

Podpora technických a přírodovědných předmětů

 

Síť regionálních koordinátorů podpora přírodovědných a technických oborů Ústecký kraj


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Zahájení: listopad 2010
Ukončeni: prosinec 2011

Anotace:
Centrum pro stadium vysokého školství, v.v.i. je hlavním koordinátorem projektu pro Ústecký kraj, spolupracuje přitom s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Asociací center studentských aktivit.

Hlavním cílem je efektivní podpora studia technických a přírodovědných oborů v Ústeckém kraji. Cíle a výstupy se soustředí na podporu zájmu hlavní cílové skupiny, kterou jsou uchazeči o uvedená studia. Aktivity regionálního projektu budou působit přímo na hlavní cílovou skupinu, kterou jsou uchazeči o uvedená studia, ale budou zaměřeny i na ostatní cílové skupiny, jejichž prostřednictvím bude hlavní cílová skupina ovlivněna.

Na základě analýzy veřejných dokumentů UJEP (Dlouhodobý záměr a výroční zprávy) budou vytipovány motivační aktivity, komunikace vědy a podpora výuky. Budou vytipováni externí odborníci pro spolupráci s podnikatelskou sférou. Další kontakty budou hledány prostřednictvím kontaktů na různé spolupracující podniky a instituce, prostřednictvím navázání kontaktů s absolventy UJEP, úřady místních samospráv, navázání kontaktů s domy dětí a mládeže, s muzei, zoologickými zahradami apod. Budou vybrány pro monitorovací aktivity základní a střední školy. Pro tyto účely bude vytvořena databáze. Výsledkem bude zřízení kontaktní kanceláře v prostorách UJEP, kde vyškolení pracovníci budou poskytovat informace zájemcům o studium technických a přírodovědných oborů.

Jedním z cílů projektu je vzdělávání učitelů zaměřené na zvyšování kompetencí, nejen učitelů působících na žáky ZŠ a studenty SŠ a VŠ, ale také na výchovné poradce. Další část projektu se soustředí na interakci mezi vzdělávacími institucemi všech stupňů a dalšími institucemi ovlivňujícími zájem o studium technických a přírodovědných oborů.

Atraktivita technických a přírodovědných oborů bude prokazována v motivačních programech s využitím významných odborníků z praxe, z řad zaměstnanců a osobností regionální samosprávy i prostřednictvím uplatnění absolventů. V neposlední řadě bude využito i pestrého spektra motivací s pomocí zájmových organizací a institucí regionu.


Řešitelé: PřF UJEP (Jana Komínová, Pavel Kuba, Ctirad Suchý), CSVŠ (Jan Beseda, Josef Beneš, Drahomíra Kraťková, Zbyněk Machát, Helena Šebková, Jiří Závada), ACSA
Kontakt: rcu@csvs.cz


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké