Projekty pro skleníky a zahradu

Naučný botanický park je zapojen do projektu Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034, v rámci kterého realizuje soutěž Podzimní poznávání dřevin, Jarní poznávání bylin a soutěžní stezku při příležitosti mezinárodního Dne Země.
Jak již název napovídá, je naším cílem připravit pro pedagogické pracovníky z praxe a studenty pedagogických oborů zázemí pro získávání kompetencí k efektivnímu vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ZŠ i studentů SŠ v přírodovědných a technických oborech. Jednoduše řečeno, chceme poskytnout prostor nejen k předávání teoretických poznatků, ale také ke zprostředkování příkladů dobré praxe tak, aby si účastníci našich kurzů odnesli do své praxe co nejvíce opravdu užitečných informací.
Věříme, že se nám společnými silami podaří zatraktivnit výuku přírodovědně a technicky zaměřených oborů tak, aby samotná výuka vzbudila v žácích a studentech zájem o přírodní a technické vědy.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

-----------

Program Rozvoje ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání  v Ústeckém kraji pro rok 2014. Projekt Letní škola na Katedře biologie.

-----------

Program Rozvoje ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání v Ústeckém kraji pro rok 2013. Projekt Letní škola na Katedře biologie.

-----------

Volný čas v Ústeckém kraji pro rok 2012 projekt
„Zábavné přírodovědné vzdělávání"

-----------

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2012
"Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

-----------

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2011
"Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

-----------

Projekt MŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
"Revitalizace pozemku PřF UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českého středohoří - II. etapa"

-----------

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2010
"Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

-----------

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2009
"Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

-----------

Projekty v rámci Grantu města Ústí nad Labem 2009
"Využití volného času veřejnosti v prostorách skleníku katedry biologie PřF UJEP" Cílem projektu je uspořádání výstav s přírodovědnou tématikou v prostorách skleníku katedry biologie. Zvýšení možnosti kvalitního využití volného času nejen u obyvatel ústeckého regionu.

-----------

Projekt MŽP schválený v rámci 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
„Revitalizace pozemku Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišt Českého středohoří - I. etapa"

-----------

Projekt č. 720/2008 v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2008
„Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem" Projekt „Letní škola" přispívá k rozvoji ekologické výchovy a vzdělávání netradiční, aktivní formou. Napomáhá rozvoji tvůrčí činnosti a aktivity dětí a mládeže. Podporuje jejich přirozenou zvídavost. Umožnil aktivně a smysluplně trávit volný čas v netradičním prostředí skleníku a zahrady katedry biologie PřF UJEP v době letních prázdnin.

-----------

Projekty v rámci Grantu města Ústí nad Labem v letech 2004-2007
„Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem veřejnosti" Projekt má za cíl zvýšit estetickou, ale zejména vzdělávací hodnotu skleníku a zahrady při katedře biologie PřF UJEP v ulici Za Válcovnou a zpřístupnit tyto prostory širší veřejnosti. Objekt a pozemek se nacházejí v průmyslové části města na rozhraní Předlic a Trmic, realizace projektu přispěje ke zvýšení možnosti kvalitního využití volného času zdejší veřejnosti. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že ústečtí občané tuto možnost vítají a využívají. Druhým hlavním cílem je nabídnout zpestření výuky školám, botanická exkurze je organizační formou výuky, která má kromě vzdělávacího i velký význam výchovný.


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké