Přijímací řízení

Akademický rok 2012/2013

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2012/13

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2012/13.

Konečný termín podání přihlášek:

28. 2. 2012 přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu

30. 4. 2012  přihlášky k doktorskému studiu

  • Otevírané obory
  • Podmínky přijetí (vybrané části)
  • Podmínky přijetí (úplné znění)

Den konání přijímacích zkoušek:

23. 4. - 27. 4. 2012 praktické přijímací zkoušky

18. 6. - 22. 6. 2012 ústní a písemné přijímací zkoušky

 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96  Ústí n. L.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Přírodovědecká fakulta

  • katedra informatiky
  • katedra fyziky
  • katedra biologie
  • katedra geografie
  • katedra matematiky
  • katedra chemie - všechny obory jsou bez přijímacích zkoušek

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

 

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: alena.chocholousova@ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz
WWW: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.ujep.cz/

 

 

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2017/2018

Témata disertací doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké