Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019.

 

1. kolo - termín odevzdání přihlášek: 13. 4. 2018

Podmínky přijetí ke studiu - obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam otvíraných oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu do 13. 4. 2018.

Termíny a místa konání přijímacích zkoušek

2. kolo - termín odevzdání přihlášek: 17. 8. 2018

Podmínky přijetí ke studiu - obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam otvíraných oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu od 16. 4. 2018 do 17. 8. 2018.

Odkazy

 

Nabídka oborů, které můžete studovat na PřF UJEP

Prodrobnější informace k jednotlivým oborům

Aplikované nanotechnologie 

  • informační leták studijní obor Biologie
Katedra fyziky
  • informační leták studijní obor Geografie
Chcete se stát učiteli předmětů biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika nebo informatika?
Kontakty
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.cz