Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018.

Podmínky přijetí ke studiu - obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam otvíraných oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.)

Termín odevzdání přihlášek: 31. března 2017 - termín prodloužen do 14. dubna 2017

Prodloužení termínu odevzdání přihlášek se nevztahuje na dvouoborové studium v kombinaci s hudební výchovou.

Elektronická přihláška

Nabídka oborů, které můžete studovat na PřF UJEP

Motivační stipendium: Studentům bakalářských oborů v prezenční formě, kteří splní podmínky pro postup do 2. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu a stanovenému studijnímu průměru, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium, při studijním průměru do 1,5 až 10 000 Kč.

Prodrobnější informace k jednotlivým oborům

Aplikované nanotechnologie 

  • informační leták studijní obor Biologie
Katedra fyziky
  • informační leták studijní obor Geografie
Chcete se stát učiteli předmětů biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika nebo informatika?
Kontakty
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.cz

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2017/2018

Témata disertací doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké