Výstavy v zahradě a sklenících

Již několik let pořádáme na katedře biologie PřF UJEP vzdělávací akce a výstavy, určené nejen pro školy, ale také pro co nejširší veřejnost. Téma výstav se snažíme volit tak, aby alespoň částečně souvisely se zaměřením naší katedry a zároveň byly atraktivní pro veřejnost. Podle stoupající návštěvnosti botanického parku se ukazují akce jako velmi vítané zpestření pro obyvatele nejen našeho regionu. My tak máme možnost více přiblížit práci na katedře biologie a otevřít se veřejnosti. Vážíme si důvěry a podpory města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje, kteří některé z akcí podporují schválením dotačních projektů v programech jako např. EVVO, Volný čas.

Den Země

23. a 24. dubna 2012 se katedra biologie připojila k oslavám mezinárodního Dne Země a v areálu botanického parku připravila pro návštěvníky přírodovědnou soutěžní stezku s otázkami a různými typy úkolů. Stezka byla nainstalována v areálu botanického parku. Rozdělena byla do dvou stupňů obtížnosti tak, aby zaujala co nejširší spektrum soutěžících (I., II. i III. vyučující stupeň) Pozitivní ohlas vzbudila nejen u samotných soutěžících (žáků a studentů), ale také u pedagogů ZŠ i SŠ v regionu, kteří tuto akci přivítali s pochvalným povděkem. Soutěžící měli možnost tak prověřit své znalosti v netradičním prostředí a zábavnou formou. Úspěšní řešitelé byli odměněni rostlinou dle vlastní volby a cenou vytočenou na kole štěstí.

Jarní a podzimní poznávání rostlin

poznani byl..JPG Jako součást projektu Zábavné přírodovědné vzdělávání, podpořeného dotačním programem Ústeckého kraje Volný čas 2012, začala katedra biologie pořádat botanickou poznávací soutěž pro děti a mládež.
Jarní kolo 1. ročníku soutěže proběhlo ve dnech 30. a 31. května 2012 ve skleníku Úkolem soutěžících bylo poznat 20 – 25 bylin z naší přírody, kvetoucích v jarním období. Zúčastnilo se celkem 64 žáků a studentů z 9 škol. 26 v kategorii A (II.-V. tř.), 36 v kategorii B (VI.-IX. tř., včetně primy až kvarty), 2 v kategorii C (ostatní studenti). Každý z řešitelů byl odměněn diplomem a vlastnoručně zasazenou sukulentní rostlinou. Vítězové obdrželi publikaci s botanickou tematikou.

Podzimní kolo 1. ročníku přírodovědné soutěže se konalo ve dnech 19. až 22. září 2012 v Naučném botanickém parku. Úkolem bylo poznat 20 – 30 druhů (podle věkové kategorie) našich domácích dřevin. Zúčastnilo se celkem 339 žáků a studentů z 10 základních a 3 středních škol (v kategorii A: II.-V. tř. a v kategorii B: VI.-IX. tř., včetně primy až kvarty), 5 v kategorii C (studenti vyššího Gymnázia a VŠ). V kategorii „ostatní" soutěžili někteří pedagogové a rovněž rodiče s dětmi (celkem 27 účastníků). Každý z řešitelů byl odměněn diplomem. Vítězové v každé z kategorií byli odměněni publikacemi s botanickou tematikou.

Letní škola na katedře biologie

IMG_1220.JPG

Poprvé pořádala katedra biologie kurzy Letní školy v roce 2007, nejprve jen s jedním kurzem „Seznámení s masožravými rostlinami". Účastníci kurzu se seznámí s areály výskytu masožravých rostlin včetně lokalit v ČR,

s významem ochrany jednotlivých druhů, s druhovou rozmanitostí „masožravek", s různými typy pastí, se způsoby „lovu". Pro děti je bezesporu asi nejatraktivnější praktická část, kde se děti dozvídají jaké si vybrat vhodné rostliny pro pěstování v domácích

podmínkách a jak o rostliny správně pečovat. Na závěr mají možnost si sami zasadit masožravou rostlinu.

Od roku 2010 jsme začali připojovat další kurzy:

•„Zvířata kolem nás" - smyslem kurzu je seznámit děti hravou formou s místy výskytu živočichů, kteří žijí v bezprostřední blízkosti lidských obydlí, města nevyjímaje, s jejich způsobem života a potravními návyky. Na základě získaných znalostí odbourat předsudky vůči některým z nich.
•„Neviditelný svět", kde jsou děti seznámeny prostřednictvím moderních technologií například s možnostmi světelné mikroskopie, s pravidly používání mikroskopu a s přípravou čerstvých preparátů.
•„Rostliny kolem nás", kurz je volným navázáním na kurz „Zvířata kolem nás". Smyslem kurzu je seznámit děti se způsobem života rostlin. Zábavnou formou poodhalit jejich důležitost a význam v přírodě i pro člověka. Na základě získaných znalostí děti řeší dílčí aktivity s praktickým využitím přírodnin.

Letní kurzy na katedře biologie přispívají k rozvoji ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže netradiční formou. Napomáhají rozvoji jejich tvůrčí činnosti a aktivity. Podporují jejich přirozenou zvídavost. A v neposlední řadě umožňuje aktivně a smysluplně trávit volný čas v netradičním prostředí skleníku a zahrady Katedry biologie v době letních prázdnin. Letní škola na katedře biologie PřF UJEP patří k projektům podpořených dotačním programem Ústeckého kraje EVVO.

Tropické orchideje

orchidej_Psychopsis.JPGVýstavu pořádá katedra biologie ve spolupráci s firmou TERRRA KORUNA od roku 2010. Zahájením prvního ročníku této výstavy se katedře biologie otevřely nové možnosti při realizaci naučně populárních akcí. Společně s výstavou byl zahájen provoz nového expozičního skleníku, postaveného náhradou za již technicky nevyhovující starý skleník.

Výstavy přibližují neobyčejný svět exotických rostlin čeledi Orchidaceae (vstavačovité). Představeny bývají jak botanické, tak hybridní druhy. K zajímavostem předešlých výstav patřil například rod. Brassia, lidově někdy nazývaná „pavoučí orchidej" podle zvláštní stavby květů. Rod Psychopsis pyšnící se motýlovitým květem, od něhož také pochází pojmenování tohoto rodu, které je vytvořeno z řeckého psyche – motýl a opsis – podobný. Nebo rod Ludisia disponující širokou variabilitou barevné kombinace listů.

Jelikož jsou tyto rostliny v poslední době mnohem snáze dostupnější také jako pokojové rostliny a nabídka se neustále rozšiřuje, zaměřujeme se při výstavě na osvětu pěstování těchto rostlin v bytových podmínkách.

 

Masožravé rostliny

masožravky_mexické tučnice.JPGTradiční výstava pořádaná katedrou biologie již od roku 2004. Zastoupeny zde bývají masožravé rostliny se všemi typy lapacích pastí. Mezi návštěvníky vzbuzují největší obdiv rostliny s aktivní lapací pastí druhu Dionaea muscipula (mucholapka podivná), která je schopna „ulovit kořist" rychlím sevřením čepele listu. Neméně zajímavé ale mohou být také rostliny s gravitačními typy lapacích pastí, mezi které patří například rod Nepenthes - někdy nazývané smrtonosné konvice z asijských džunglí, nebo rod Sarracenia tzv. „ masožravé trumpety". Zajímavostí by mohl být rod Heliamphora, tzv. tajemní obyvatelé „Ztraceného světa". V přírodě je najdeme jen na unikátních stolových horách Guayánské vysočiny v jihozápadní Venezuele v nadmořské výšce přes 2 000 m n. m. Dále zde máme zastoupeny rostliny s adhezním typem pastí, kam patří např. rod Drosera, Drosophyllum, Pinguicula. Zaujmout by vás mohla stálá expozice mexických tučnic zapěstovaná na vápencovém tufu. Napodobuje přirozené prostředí těchto rostlin. Z celé skupiny masožravých rostlin patří mexické tučnice k těm nejsnáze pěstovatelným v bytových podmínkách. Zapěstované na vhodném kameni mohou tvořit nevšední a velice užitečný bytový doplněk.

Advent v botanickém parku aneb ptačí Vánoce

DSC_0692.JPGNa období adventu připravila katedra biologie soutěžní výstavu na téma krmítka a dekorativní výrobky z přírodních produktů vhodných jako krmivo venkovního ptactva. Soutěž byla určena například pro dílny ZŠ, rodiče nebo prarodiče s dětmi. Zhotovené výrobky dětí a žáků byly vystaveny a zpřístupněny veřejnosti na počátku adventu jako součást výstavy „Advent v botanickém parku aneb ptačí Vánoce". Záměrem bylo seznámit děti a veřejnost s významem přikrmování ptactva v zimním období, podpořit zájem o přírodu a prostředí kolem nás. Práce dětí doplňovaly metodické panely s materiály, které seznamovaly návštěvníky s druhy ptactva, typy krmítek a zařízení určených k přikrmování. Samostatná expozice představila příklady rostlin, jejich semen a plodů, vhodných jako potrava pro ptactvo. Žáci, studenti i veřejnost tak měli možnost seznámit se například s ovsem setým, pohankou, prosem, slunečnicí nebo podzemnicí olejnou. Atmosféru adventu dotvářely vánoční stromky s různými typy ozdob, přírodní betlém aj. Návštěvníci měli možnost zakoupením drobných výrobků s vánoční tématikou (perníčky, svíčky z čistého včelího vosku, keramika) podpořit činnost chráněné dílny při Diakonii v Litoměřicích. Celá akce byla veřejnosti a školám přístupná každý den včetně sobot a nedělí. Odměněni byli všichni výrobci krmítek.

Výstava byla pořádaná jako součást projektu Zábavné přírodovědné vzdělávání, podpořeného dotačním programem Ústeckého kraje Volný čas 2012.

Pestrý svět sklípkanů

Počet vystavovaných exemplářů byl přes 100 druhů. Výstava se tak stala největší expozicí v České republice. Terária s pavouky byla umístěna do prostoru skleníku mezi expozici tropických a subtropických rostlin. Obě expozice se tak vzájemně vhodně doplňovaly. Garantem těchto akcí byl pan Tomáš Jeřábek, který se chovem bezobratlých živočichů ale především sklípkanů zabývá více jak 20 let. Výstava se setkala s velkým zájmem z řad školních zařízení celého kraje, ale také široké veřejnosti celé republiky. Skleníkem během této doby prošlo přes 3 500 spokojených návštěvníků. V rámci výstavy se uskutečnily tři neméně zajímavé doprovodné přednášky doc. RNDr. Jaromíra Hajera, CSc. na téma: „Pavoučí hedvábí – unikátní biopolymer a jeho role v životě pavouka", „Pavouci a jejich strategie lovu (od lovců ke kleptomanům)", „Jak se pavouci množí a jak pečují o potomstvo. Role pavoučího kanibalismu při zachování druhového bohatství."

Exotické plody tropů a subtropů

Tato výstava byla pořádaná zatím poprvé a samotné nás překvapil a doslova v některých chvílích až zaskočil, obrovským zájmem škol a široké veřejnosti, se kterým se výstava setkala. Záměrem této výstavy bylo představit exotické ovoce, které se již na našem trhu objevuje, nebo se s ním, můžeme setkat při cestách do vzdálenějších exotických zemí. Podařilo se nám zajistit a představit okolo 25 druhů exotického ovoce. Převážná část zde byla zastoupena jak fyzicky, tak na doprovodných fotografiích, které dokumentovaly růst daného druhu v oblasti původní domoviny. Každý exponát byl doplněn informačním textem, ze kterého se návštěvník dozvěděl něco o původu rostliny, využití v dané lokalitě, a také o obsahu cenných látek pro lidský organismus a vhodné konzumaci. Pozornost vzbudilo asi největší ovoce z ovocných druhů, kterým je Artocarpus heterophylus – džekfruit, plod této rostliny může vážit až několik desítek kilogramů. Pochází pravděpodobně z Jihovýchodní Asie a je rozšířen do Indie, jižní Afriky a Madagaskaru. Pěstuje se již velice dlouho a pro mnoho obyvatelstva jsou energeticky hodnotné plody významnou složkou výživy.

Představeno nebylo jen ovoce, ale také některé již známé koření a pochutiny. Bylo možné seznámit se s růstem například muškátového oříšku a způsobu přípravy koření tzv. „macis - muškátového květu", který ve skutečnosti s květem moc společného nemá, jedná se o rozemleté, usušené oplodí. Dužnaté oplodí má v čerstvém stavu mírnou, také charakteristickou vůni „muškátu" a používá se do ovocných nebo zeleninových salátů. Bylo možné dozvědět se také například pravý důvod vysoké ceny vanilkových tobolek, a tak zjistit něco o zvláštnosti a způsobu opylení vanilky pravé na plantážích. Autorem fotografií a spoluautorem výstavy byl Jan Bürger z Botanické zahrady hlavního města Prahy, s jejíž spoluprací jsme výstavu pořádali a která nám také zapůjčila doplňující vystavované předměty, vyrobené z některých plodů a rostlin. K vidění byl například krokodýl pletený z vanilkových tobolek, plod baobabu a dóza vyrobená ze dřeva baobabu – národního stromu Senegalu, část kmene skořicovníku, sušený kakaový bob a jiné.