Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty UJEP jsou stanoveny Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2013/2014.

I.
Studijní programy, studijní obory a místo studia
Pro akademický rok 2013/14 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „PřF“) uskuteční přijímací řízení pro
(1) jednooborové bakalářské studium
a)    v akreditovaném bakalářském programu Aplikovaná informatika ve studijním oboru Informační systémy v prezenční formě studia s místem studia Ústí nad Labem a ve studijním oboru Informační systémy v prezenční formě studia s místem studia Litvínov,
b)    v akreditovaném bakalářském programu Biologie ve studijních oborech Biologie v prezenční formě studia a ve studijním oboru Biologie v kombinované formě studia,
c)    v akreditovaném bakalářském programu Fyzika ve studijních oborech Počítačové modelování ve fyzice a technice v prezenční a kombinované formě,
d)    v akreditovaném bakalářském programu Aplikovaná fyzika ve studijním oboru Aplikované nanotechnologie v prezenční formě studia,
e)    v akreditovaném bakalářském programu Geografie ve studijním oboru Geografie střední Evropy v prezenční formě studia a ve studijním oboru Geografie v prezenční formě studia,
f)    v akreditovaném bakalářském programu Chemie ve studijním oboru Toxikologie a analýza škodlivin v prezenční formě studia s místem studia Ústí nad Labem a ve studijním oboru Toxikologie a analýza škodlivin v prezenční formě studia s místem studia Litvínov,
g)    v akreditovaném bakalářském programu Matematika ve studijním oboru Matematika a její použití v přírodních vědách  v prezenční formě studia,
(2) dvouoborové bakalářské studium
a)    v akreditovaném bakalářském programu Biologie v kombinaci studijních oborů
Biologie + Geografie
v prezenční formě studia,
b)    v akreditovaném bakalářském programu Fyzika v kombinaci studijních oborů
Fyzika + Biologie
Fyzika + Chemie
Fyzika + Informatika
Fyzika + Matematika
Fyzika + Tělesná výchova
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Chemie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
v prezenční formě studia,
c)    v akreditovaném bakalářském programu Geografie v kombinaci studijních oborů
Geografie + Informatika
Geografie + Historie
Geografie + Německý jazyk a literatura
Geografie + Politologie
Geografie + Tělesná výchova
v prezenční formě studia,
d)    v akreditovaném bakalářském programu Chemie v kombinaci studijních oborů
Chemie + Biologie
Chemie + Informatika
Chemie + Geografie
Chemie + Matematika
Chemie + Tělesná výchova
Chemie se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
v prezenční formě studia,
e)    v akreditovaném bakalářském programu Informatika v kombinaci studijních oborů
Informatika + Historie
Informatika + Tělesná výchova
Informatika + Německý jazyk a literatura
Informatika se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a lit. se zam. na vzdělávání
Informatika se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zam. na vzdělávání
v prezenční formě studia,
f)    v akreditovaném bakalářském programu Matematika v kombinaci studijních oborů
Matematika + Geografie
Matematika + Informatika
Matematika + Biologie
Matematika + Historie
Matematika + Německý jazyk a literatura
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zam. na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a lit. se zam. na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Historie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a lit. se zam. na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Hudební výchova se zam. na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Tělesná výchova se zam. na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Výtvarná výchova se zam. na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
v prezenční formě studia,
g)    v akreditovaném bakalářském programu Fyzika v kombinaci studijních oborů   
Fyzika + Matematika
v kombinované formě studia,
(3) jednooborové navazující magisterské studium
a)    v akreditovaném magisterském programu Fyzika ve studijním oboru Počítačové modelování ve vědě a technice v prezenční formě studia,
b)    v akreditovaném studijním programu Geografie ve studijním oboru Geografie v prezenční formě studia,
c)    v akreditovaném studijním programu Nanotechnologie ve studijním oboru Aplikované nanotechnologie v prezenční formě studia,
d)    v akreditovaném studijním programu Biologie ve studijním oboru Biologie v prezenční formě studia.
(4) dvouoborové navazující magisterské studium
c)    v akreditovaném magisterském programu Biologie v kombinaci studijních oborů
Učitelství biologie  pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství biologie  pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ
Učitelství biologie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
Učitelství biologie pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
v prezenční formě studia,
d)    v akreditovaném magisterském programu Fyzika v kombinaci studijních oborů
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ
Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství chemie pro SŠ
v prezenční formě studia,
e)    v akreditovaném magisterském programu Geografie v kombinaci studijních oborů
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství německého jazyka a lit. pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
v prezenční formě studia,
f)    v akreditovaném magisterském programu Chemie v kombinaci studijních oborů
Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ
Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ
Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ
Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
v prezenční formě studia,
g)    v akreditovaném magisterském programu Matematika v kombinaci studijních oborů
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství českého jazyka a lit. pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství německého jazyka a lit. pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství českého jazyka a lit. pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ
v prezenční formě studia,
h)    v akreditovaném magisterském programu Fyzika v kombinaci studijních oborů
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ
v kombinované formě studia,
(5) doktorské studium
a)    v akreditovaném doktorském programu Fyzika ve studijním oboru Počítačové metody ve vědě a technice v prezenční a kombinované formě studia,
b)    v akreditovaném doktorském programu Physics ve studijním oboru Computer Methods in Science and Technology v prezenční a kombinované formě studia,
c)    v akreditovaném studijním programu Matematika ve studijním oboru Obecné otázky matematiky v prezenční a kombinované formě studia,
d)    v akreditovaném studijním programu Mathematics ve studijním oboru General Problems of Mathematics v prezenční a kombinované formě studia.
(6)  Místem studia pro přijímané uchazeče je:
a)    ve studijních oborech Informační systémy a Toxikologie a analýza škodlivin město Ústí nad Labem, nebo město Litvínov s tím, že v případě uskutečňování studia v Litvínově si fakulta vyhrazuje právo převést toto studium po prvním roce studia, nebo již při nedostatečném počtu zapsaných studentů (počet nižší než 20), do Ústí nad Labem,
b)    u ostatních oborů město Ústí nad Labem.

II.
Počty přijímaných studentů
(1)  Do prvního roku studia bude při splnění nutných podmínek přijetí přijat orientačně tento počet uchazečů:
a)    v jednooborovém bakalářském studiu
Biologie v kombinované formě studia    60
Biologie v prezenční formě studia    30
Geografie     35
Geografie střední Evropy    50
b)    v dvouoborovém bakalářském studiu
Biologie + Geografie    10
Fyzika + Biologie    10
Fyzika + Tělesná výchova    10
Geografie + Historie    10
Geografie + Politologie    10
Geografie + Tělesná výchova    20
Chemie + Biologie    10
Chemie + Tělesná výchova    10
Informatika + Historie    10
Informatika + Tělesná výchova    10
Matematika + Biologie    10
Matematika + Historie    10
Fyzika se zam. na vzdělávání + Tělesná výchova se zam. na vzděl.    10
Informatika se zam. na vzdělávání + Anglický jazyk a literatura se zam. na vzdělávání    10
Matematika se zam. na vzdělávání + Anglický jazyk a lit. se zam. na vzděl.     10
Matematika se zam. na vzdělávání + Hudební výchova se zam. na vzděl.    10
Matematika se zam. na vzdělávání + Výtvarná výchova se zam. na vzdělávání    10
Matematika se zam. na vzdělávání + Tělesná výchova se zam. na vzděl.    10
Matematika se zam. na vzdělávání + Historie se zam. na vzděl.    10
c)    v jednooborovém navazujícím magisterském studiu
Geografie     20
Biologie    10
d)    v dvouoborovém navazujícím magisterském studiu
Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ    10
Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ    10
Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro SŠ    10
Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro SŠ    10
e)    v doktorském studiu
Počítačové metody ve vědě a technice    10
Computer Methods in Science and Technology    10
Obecné otázky matematiky    10
General Problems of Mathematics    10
(2) V odůvodněných případech může děkan přijmout více uchazečů, než je uvedeno.
(3) U ostatních otevíraných oborů a kombinací nejsou počty přijímaných studentů limitovány. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí podle čl. V odst. 1 nebo vyhoví čl. V odst. 3 těchto podmínek.

III.
Přihláška ke studiu
(1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu je nutno podat do 31. 3. 2013, přihlášky k doktorskému studiu do 30. 4. 2013. Přihláška se podává elektronicky, nebo písemně. Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních oborů, podávají na každý studijní obor samostatnou přihlášku.

(2)  Při podání elektronické přihlášky platí:
a)    Přihláška se podává prostřednictvím informačního systému STAG na adrese http://eprihlaska.ujep.cz. Po jejím vyplnění je uchazeč povinen uhradit poplatek podle čl. IV odst. 1 a pokynů v přihlášce. E-přihláška je považována za doručenou po přijetí platby za její podání.
b)    Povinnost zaslat výpis E-přihlášky mají pouze:
i.    uchazeči o bakalářské studium, kteří v době podání přihlášky již maturovali a kteří jsou tak povinni k zasílanému výpisu přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení podle čl. III odst. 4 těchto podmínek,
ii.    uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium tělesné výchovy, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu,
iii.    uchazeči o navazující magisterské studium učitelských oborů, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele,
iv.    uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium hudební výchovy, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení lékaře ORL,
v.    uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium chemie (všechny studijní obory), kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
vi.    uchazeči o navazující magisterské nebo doktorské studium, kteří v době podání přihlášky již nabyli požadovaného vzdělání a kteří jsou tak povinni k zasílanému výpisu přiložit doklady podle čl. III odst. 5 a 6 těchto podmínek.
V uvedených případech je nutné výpis doplněný o požadované doklady zaslat na adresu: Studijní oddělení, Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Pro zaslání výpisu platí termín dle čl. III odst. 1 těchto podmínek.
(3)  Při podání písemné přihlášky platí:
a)    Písemná přihláška se podává na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem.
b)    Ke každé písemné přihlášce je třeba pevně připojit originál dokladu o zaplacení manipulačního poplatku (ústřižek poštovní poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz). Razítko sběrného boxu nebo nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad o zaplacení.
c)    Ke každé přihlášce je nutné přiložit doklady o nabytí  požadovaného vzdělání  podle čl. III odst. 4 až 6 těchto podmínek.
d)    Fakulta na přihlášce nevyžaduje lékařské potvrzení. Výjimkou je:
i)    bakalářské a navazující magisterské studium tělesné výchovy, u něhož musí každý uchazeč doložit potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu;
ii)    bakalářské a navazující magisterské studium hudební výchovy, ve kterém je nutné předložit potvrzení ORL;
iii)    navazující magisterská studia učitelských oborů, u nichž je nutno doložit lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele;
iv)    všechna bakalářská nebo navazující magisterská studia chemie, ve kterých je nutno přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
e)    Přihlášku se všemi náležitostmi je nutné zaslat na adresu: Studijní oddělení, Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Pro zaslání přihlášky platí termín dle čl. III odst. 1 těchto podmínek.
(4) Uchazeči o bakalářské studium, kteří v době podání přihlášky již maturovali, zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou, resp. při elektronickém podání přihlášky s jejím výpisem. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili středoškolská studia, odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímací zkoušky, nebo - pokud není přijímací zkouška v oboru vypsána - doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení nejpozději do 21. 6. 2013. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k bakalářskému studiu, prospěch ze střední školy neuvádějí. 
(5) Uchazeči, kteří budou podávat přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, přiloží k přihlášce, resp. při elektronickém podání přihlášky k jejímu výpisu, úředně ověřený opis bakalářského diplomu a úředně ověřený opis Diploma Supplement nebo vysvědčení o bakalářské zkoušce. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ke studiu bakalářskou zkoušku dosud nevykonali, odevzdají úředně ověřený opis bakalářského diplomu a úředně ověřený opis Diploma Supplement nebo vysvědčení o bakalářské zkoušce u přijímací zkoušky, nebo - pokud není přijímací zkouška v daném oboru vypsána – doručí uchazeč tyto doklady na adresu studijného oddělení nejpozději do 21. 6. 2013. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, prospěch ze střední školy neuvádějí.
(6) Uchazeči, kteří podávají přihlášku k doktorskému studiu, přiloží k přihlášce, resp. při elektronickém podání přihlášky k jejímu výpisu, úředně ověřený opis magisterského diplomu a úředně ověřený opis Diploma Supplement nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. V případě, že státní závěrečnou zkoušku v době podání přihlášky ke studiu dosud nevykonali, doručí tyto doklady na adresu studijního oddělení do 14. 6. 2013.
(7) Fakulta neposílá potvrzení o přijetí přihlášek a nevyzývá uchazeče o studium k předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, a to ani před, ani po stanoveném termínu.
(8) Děkan si vyhrazuje právo prodloužit termín pro odevzdání přihlášek ke studiu a dále si vyhrazuje právo vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

IV.
Poplatek za přijímací řízení
(1) Poplatek za podání elektronické přihlášky činí 555,- Kč za každý přihlášený studijní obor. Poplatek se hradí výhradně bankovním převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 530509.
(2) Poplatek za podání přihlášky na tiskopisu SEVT činí 555,- Kč za každý přihlášený studijní obor. Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou 0379 a při platbě převodem 0308, variabilní symbol 530509.
(3) Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
(4)  Poplatek se nevrací.

V.
Podmínky přijetí ke studiu
(1)  Pro přijetí uchazeče musí být splněny tyto nutné podmínky:
a)    uchazeč musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku, přičemž
i.    ke studiu tělesné výchovy v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu může být přijat pouze uchazeč, který společně s přihláškou, resp. při elektronickém podání přihlášky společně s jejím výpisem, doloží potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu, 
ii.    ke studiu hudební výchovy v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu může být přijat pouze uchazeč, který společně s přihláškou, resp. při elektronickém podání přihlášky společně s jejím výpisem, doloží potvrzení lékaře ORL o způsobilosti ke studiu,
iii.    ke studiu chemie (týká se všech studijních oborů) může být přijat pouze uchazeč, který společně s přihláškou, resp. při elektronickém podání přihlášky společně s jejím výpisem, doloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
iv.    ke studiu v navazujících magisterských učitelských oborech může být přijat pouze uchazeč, který společně s přihláškou, resp. při elektronickém podání přihlášky společně s jejím výpisem, doloží lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele,
b)    uchazeč musí včas zaplatit manipulační poplatek dle čl. IV těchto podmínek,
c)    uchazeč musí řádně a včas doložit požadované vzdělání, přičemž
i.    podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (úspěšné složení maturitní zkoušky). Složení maturitní zkoušky je třeba prokázat úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou je nutné doručit na adresu studijního oddělení v souladu s čl. III odst. 4 těchto podmínek (a to zvlášť pro každý obor, na který se uchazeč hlásí). Pokud uchazeč získal úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání v zahraničí (s výjimkou SR), musí společně s úředně ověřenou kopií překladu maturitního vysvědčení předložit také osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci) (netýká se uchazečů v rámci mobilit),
ii.    ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu může být přijat jedině absolvent bakalářského studijního programu příbuzného oborového zaměření. O příbuznosti studijního oboru rozhoduje vedoucí katedry, který se k návrhu na přijetí uchazeče vyjadřuje. Složení bakalářské zkoušky a oborové zaměření absolvovaného bakalářského studia je třeba prokázat úředně ověřeným opisem bakalářského diplomu a úředně ověřeným opisem Diploma Supplement nebo vysvědčením o bakalářské zkoušce, jež je nutné doručit na adresu studijního oddělení v souladu s čl. III odst. 5 těchto podmínek. V případě, že se jedná o absolventa bakalářského studia na zahraniční vysoké škole (s výjimkou SR), je tento uchazeč povinen předložit společně s úředně ověřenou kopií překladu diplomu také osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydaného VŠ v ČR (netýká se uchazečů v rámci mobilit).
iii.    ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat jedině absolvent magisterského studijního programu příslušného oborového zaměření. Složení státní závěrečné zkoušky a oborové zaměření absolvovaného magisterského studia je třeba prokázat úředně ověřenou kopií magisterského diplomu a úředně ověřeným opisem Diploma Supplement nebo vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, které je nutné doručit na adresu studijního oddělení v souladu s čl. III odst. 6 těchto podmínek. V případě, že se jedná o absolventa magisterského studia na zahraniční vysoké škole (s výjimkou SR), je tento uchazeč povinen předložit společně s úředně ověřenou kopií překladu diplomu také osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydaného VŠ v ČR (netýká se uchazečů v rámci mobilit),
d)    uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku, je-li v přijímacím řízení vypsána.
i.    Nutnou podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je úspěšné absolvování všech jejích částí, resp. všech částí, které nebyly uchazeči prominuty.
ii.    V případě, že mají příbuzné studijní programy nebo obory písemnou přijímací zkoušku z téhož předmětu, skládá uchazeč přihlášený do studia těchto studijních programů nebo oborů tuto zkoušku pouze jednou.
(2) Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu na fakultě přijímáni:
a)    všichni uchazeči, pokud se hlásí ke studiu oboru, ve kterém nebyla přijímací zkouška vypsána,
b)    všichni uchazeči, kterým byla přijímací zkouška jako celek prominuta,
c)    uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky a současně dosáhli dostatečně dobrého umístění v celkovém pořadí; splní-li stanovené podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí podle úspěšnosti v přijímacím řízení, přednost bude dána těm, kteří při úspěšném vykonání přijímací zkoušky dosáhli celkově lepšího ohodnocení; bodový zisk, resp. u doktorských studií ohodnocení známkou, jsou jediná kritéria pro stanovení pořadí.
(3) Podmínky uvedené v odst. 1 a 2 se nevztahují na cizince, kteří se ucházejí o studium v rámci programů Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jejichž součástí jsou mobility studentů, nebo na základě mezinárodních smluv nebo smluv a dohod, které umožňují krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů. Tito cizinci jsou přijímání bez přijímacích zkoušek na základě podepsaných smluv.

VI.
Přijímací zkoušky
(1) V jednooborových bakalářských studiích je vypsána přijímací zkouška v oboru Biologie v prezenční i kombinované formě studia (písemný test z biologie), Geografie střední Evropy (portfolio dle pokynů katedry geografie), Geografie (portfolio dle pokynů katedry geografie).

(2) Ve dvouoborových bakalářských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Biologie (písemný test z biologie), Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (písemný test z anglického jazyka), Hudební výchova resp. Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (praktická zkouška), Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (praktická zkouška), Tělesná výchova resp. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (praktická zkouška), Historie (motivační pohovor), Historie se zaměřením na vzdělávání (motivační pohovor), Politologie (motivační pohovor),  přičemž platí:
a)    Přijímací zkouška z biologie bude prominuta uchazečům, kteří ve společné části maturitní zkoušky složili úspěšně zkoušku z nepovinného předmětu Biologie.
b)    Přijímací zkouška z anglického jazyka a literatury je písemná, může být prominuta těm studentům, kteří úspěšně složili některou z následujících státních/jazykových zkoušek, které odpovídají požadované úrovni pro přijetí: FCE (First Certificate) s hodnocením A nebo B, TOEFL s hodnocením 74 bodů (IBT) nebo 203 bodů (CBT) nebo 537 bodů (PBT) nebo získali certifikát vyššího stupně, např. CAE (Certificate of Advanced English), CPE (Certificate of Proficency English) - s jakýmkoliv prospěchem; nebo vykonali všeobecnou státní zkoušku z AJ na jazykové škole. Tato osvědčení by neměla být starší než 3 roky, u amerického standardu TOEFL zkouška platí pouze 2 roky. V případě, že se zájemce o studium hlásí současně na více oborů v kombinaci s anglickým jazykem, písemnou část zkoušky absolvuje vždy pouze jednou.
c)    U praktické přijímací zkoušky z hudební výchovy je požadována kromě hry na klavír i talentová zkouška (zpěv, hudební paměť, sluchová analýza).
d)    Přijímací zkouškou z výtvarné výchovy na bakalářské studijní obory v kombinaci s dalším oborem je ústní pohovor zaměřený na orientaci v problematice moderního a současného umění a motivaci uchazeče ke studiu.
e)    Praktická přijímací zkoušky z tělesné výchovy je zaměřena na dva motorické testy: skok daleký – odrazem z místa snožmo a člunkový běh 4 x 10 metrů.
Testy proběhnou v řádném termínu praktických zkoušek a to v průběhu jednoho dne. Mají společnou hodnotící stupnici, každý test je hodnocen 0 - 20 body. Uchazeč musí absolvovat oba motorické testy. U uchazečů se předpokládají základní dovednosti v bruslení, plavání a lyžování.
(3) V jednooborových navazujících magisterských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v oboru Geografie (portfolio dle pokynů katedry geografie) a v oboru Biologie (písemný test a ústní pohovor).
(4) Ve dvouoborových navazujících magisterských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (motivační pohovor), Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (motivační pohovor), přičemž platí že přijímací zkouška z německého jazyka a literatury bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali své dvouoborové bakalářské studium v kombinaci s oborem Německý jazyk a literatura na některé z fakult Univerzity J. E. Purkyně.
(5) Přijímací zkouška k doktorskému studiu Počítačové metody ve vědě a technice má dvě části: ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny. K úspěšnému vykonání odborné zkoušky musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, matematiky a oblasti, do které budou počítačové metody aplikovány. Přijímací zkouška u oboru Computer Methods in Science and Technology se koná v anglickém jazyce.
(6) Přijímací zkouška k doktorskému studiu Obecné otázky matematiky má dvě části: ústní odbornou zkoušku z matematiky a zkoušku z anglického jazyka. Přijímací zkouška u oboru General Problems of Mathematics se koná v anglickém jazyce.
(7) Cizinci jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na jakémkoliv pracovišti veřejné vysoké školy, které má akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka. Zkouška může být prominuta děkanem fakulty.
Přijímací zkoušku z českého jazyka neskládají:
i.    cizinci, kteří se ucházejí o studium v rámci mobility studentů dle čl. V odst. 3 těchto podmínek,
ii.    cizinci, kteří složili maturitní zkoušku v České republice,
iii.    občané Slovenské republiky.
(8) V odůvodněných případech může děkan prominout všem uchazečům o studium daného oboru přijímací zkoušku před jejím konáním.

VII.
Konání přijímacích zkoušek
(1) Praktické přijímací zkoušky z hudební výchovy a výtvarné výchovy se budou konat      22. - 26. 4. 2013. Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy se uskuteční v průběhu jednoho dne v měsíci dubnu.
(2) Náhradní termín praktických zkoušek z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy fakulta nevypisuje.
(3) Písemné a ústní přijímací zkoušky se budou konat 17. 6. – 21. 6. 2013. Místem konání bude areál UJEP v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem. Náhradní termín pro ústní a písemné přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.
(4) Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.
VIII.
Rozhodnutí o přijetí
(1)     Děkan fakulty přijme uchazeče na základě doporučení přijímací komise.
(2)     Písemné rozhodnutí o přijetí  bude uchazeči zasláno do vlastních rukou, a to ve lhůtě do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Rozhodnutí, které uchazeči nelze doručit, se doručuje vyvěšením na úřední desce. Datum vyvěšení se považuje za datum doručení rozhodnutí.

Schváleno Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty UJEP dne 23. 5. 2012. Dodatek k Podmínkám přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP byl schválený Akademickým senátem PřF UJEP dne 29. 6. 2012.


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké