Otevírané studijní programy a obory v akademickém roce 2014/2015

PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných ke studiu nestanovuje. V kompetenci děkana je přijmout v odůvodněných případech i více uchazečů, než stanovuje minimum.

 

Bakalářské studijní programy

Studijní program, kód
Studijní obor

Typ studia

Délka studia
Forma studia Počet přijímaných Přijímací zkouška
 

Geografie B1301
 

Geografie střední Evropy Bc.

3

PS 50 portfolio
Geografie  Bc. 3 PS 30 portfolio
Chemie B1407
 
Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Ústí n.L.) *) Bc.  3 PS   promíjí se
 Toxikologie a analýza škodlin (studium v Litvínově) *)  Bc. 3  PS   promíjí se
Biologie B1501
 
Biologie  Bc. 3  KS 60 písemný test
 Biologie Bc.  3 PS 30 písemný test
 Fyzika B1701  Počítačové modelování ve fyzice a technice *) Bc. 3 PS   promíjí se
 Aplikovaná fyzika B1702 Aplikované nanotechnologie *) Bc. 3 PS    promíjí se
 Aplikovaná informatika B1802
 
Informační systémy (studium v Ústí n.L.)  Bc. 3  PS    promíjí se 
Informační systémy (studium v Litvínově)  Bc. 3  PS     promíjí se
Matematika B1101 Matematika a její použití v přírodních vědách *) Bc. 3  PS     promíjí se

Studentům bakalářských oborů označených *) , kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.

 

Dvouoborová studia

Studijní program, kód  

Studijní obor 

Typ studia

Délka studia
Forma studia
Počet přijímaných  Přijímací zkouška 
Matematika B1101
    
Matematika + Geografie Bc. 3  PS    promíjí se
 Matematika + Informatika  Bc.  3  PS    promíjí se
 Matematika + Biologie  Bc.  3  PS  10  písemný test z biologie
 Matematika + Historie  Bc.  3  PS  10  motivační pohovor z historie
 Matematika + Německý jazyk a literatura  Bc.  3  PS    promíjí se
 Geografie B1301
     
 Geografie + Informatika  Bc.  3  PS    promíjí se
 Geografie + Historie  Bc.  3  PS 10  motivační pohovor z historie
 Geografie + Německý jazyk a literatura  Bc.  3  PS    promíjí se
 Geografie + Společenské vědy  Bc.  3  PS 10 motivační pohovor ze společenských věd
 Geografie + Politologie  Bc.  3  PS 10 motivační pohovor z politologie
 Geografie + Tělesná výchova  Bc.  3  PS 20  praktická zkouška z tělesné výchovy
 Chemie B1407
     
 Chemie + Biologie *)   Bc.  3  PS 10 písemný test z biologie
 Chemie + Informatika *)   Bc.  3  PS   promíjí se
 Chemie + Geografie *)   Bc.  3  PS   promíjí se  
 Chemie + Matematika *)   Bc.  3  PS   promíjí se  
 Chemie + Matematika   Bc.  3  KS   promíjí se  
Chemie + Tělesná výchova *)   Bc.  3  PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
 Biologie B1501 Biologie + Geografie   Bc.  3 PS 10 písemný test z biologie
Fyzika B1701
      
Fyzika + Biologie *)   Bc.  3 PS 10  písemný test z biologie
 Fyzika + Chemie *)   Bc.  3  PS   promíjí se 
 
 Fyzika + Chemie   Bc.  3  KS    promíjí se 
 Fyzika + Informatika *)   Bc.  3  PS    promíjí se 
 Fyzika + Matematika *)   Bc.  3  PS    promíjí se 
 Fyzika + Matematika   Bc.  3  KS    promíjí se 
 Fyzika + Tělesná výchova*)   Bc.  3  PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
 Informatika B1801
  
Informatika + Historie   Bc.  3 PS 10  motivační pohovor z historie
Informatika + Tělesná výchova   Bc.  3  PS 10  praktická zkouška z tělesné výchovy
 Informatika + Německý jazyk a literatura   Bc.  3  PS 10 promíjí se 
 

Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání

 Matematika B1101
      
Matematika + Informatika se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS   promíjí se
 Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS   promíjí se
 Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS 10  motivační pohovor z historie
 Matematika + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS 10  písemný test z anglického jazyka
 Matematika + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS 10  praktická zkouška z hudební výchovy
 Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy 
 Maematika + Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS 10 ústní pohovor z výtvarné výchovy + portfolio
Chemie B1407
 
Chemie + Informatika *) se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS   promíjí se  
 Chemie + Matematika *) se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS    promíjí se
 Fyzika B1701
    
Fyzika + Chemie *) se zaměřením na vzdělávání   Bc.  3  PS   promíjí se  
 Fyzika + Informatika se zaměřením na vzdělávání *)   Bc.  3  PS   promíjí se  
 Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání *)   Bc.  3  PS    promíjí se
 Fyzika + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání *)   Bc.  3  PS 10 písemný test z anglického jazyka
 Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání *)   Bc.  3  PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
Informatika B1801  Informatika + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání *) Bc. 3 PS 10  písemný test z anglického jazyka

Studentům bakalářských oborů označených *) , kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.

 

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program, kód Studjní obor Typ studia Délka studia Forma studia Počet přijímaných Přijímací zkouška
 
Fyzika N1701 Počítačové modelování ve vědě a technice NMgr. 2 PS 10 motivační pohovor 1)
Geografie N1301 geografie NMgr. 2 PS 10 portfolio
Nanotechnologie N3942 Aplikované nanotechnologie NMgr. 2 PS 10 motivační pohovor 2)
Biologie N1501 Biologie NMgr. 2 PS 10 ústní pohovor

Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Matematika N1101
    
Učitelství matematiky + Geografie pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2 PS   promíjí se
 Učitelství matematiky + Biologie pro 2. stupeň ZŠ  NMgr.   2 PS    promíjí se
Učitelství matematiky + Německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS  10 motivační pohovor z německého jazyka 3)
Učitelství matematiky + Hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
Učitelství matematiky + Tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
Geografie N1301
  
Učitelství geografie + Dějepisu pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS    motivační pohovor z historie 4)
Učitelství geografie + Občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS  10 motivační pohovor z občanské nauky 5)
Učitelství geografie + Německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS  10 motivační pohovor z německého jazyka 3)
Chemie N1407
  
Učitelství chemie + Biologie pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS   promíjí se
Učitelství chemie + Geografie pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS    promíjí se  
Učitelství chemie + Matematiky pro 2. stupeň ZŠ  NMgr.  2  PS   promíjí se
 Biologie N1501 Učitelství biologie + Geografie pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS   promíjí se
Fyzika N1701
 
Učitelství fyziky + Matematiky pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS,KS   promíjí se
 Učitelství fyziky + Chemie pro 2. stupeň ZŠ NMgr.  2  PS   promíjí se

Dvouoborová studia učitelství pro SŠ

Matematika N1101
    
Učitelství matematiky + Biologie pro SŠ NMgr.  2 PS    promíjí se
Učitelství matematiky + Geografie pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
Učitelství matematiky + Německého jazyka a literatury pro SŠ NMgr.  2  PS 10  motivační pohovor z německého jazyka 3)
Učitelství matematiky + Tělesné výchovy pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
Učitelství matematiky + Hudební výchovy pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
 Geografie N1301
   
Učitelství geografie + Historie pro SŠ NMgr.  2 PS    motivační pohovor z historie 4)
Učitelství geografie + Německého jazyka a literatury pro SŠ NMgr.  2  PS  10  motivační pohovor z německého jazyka 3)
Učitelství geografie + Společenských věd pro SŠ NMgr.  2  PS    motivační pohovor ze společenských věd 5)
Učitelství geografie + Tělesné výchovy pro SŠ NMgr.  2  PS   promíjí se
 Chemie N1407
   
Učitelství chemie + Biologie pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
 Učitelství chemie + Geografie pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
 Učitelství chemie + Matematiky pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
 Učitelství chemie + Společenských věd pro SŠ NMgr.  2  PS   motivační pohovor ze společenských věd 5)
 Biologie N1501  Učitelství biologie + Geografie pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
Fyzika N1701
  
Učitelství fyziky + Matematiky pro SŠ NMgr.  2  PS, KS    promíjí se
Učitelství fyziky + Chemie pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se
Učitelství fyziky + Biologie pro SŠ NMgr.  2  PS    promíjí se

1) Přijímací zkouška (motivační pohovor) bude prominuta absolventům bakalářského oboru Počítačové modelování ve fyzice a technice, resp. Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě.

2) Přijímací zkouška (motivační pohovor) bude prominuta absolventům bakalářského oboru Aplikované nanotechnologie.

3) Přijímací zkouška z německého jazyka a literatury bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali dvouoborové bakalářské studium v kombinaci s oborem Německý jazyk a literatura na některé z fakult Univerzity J. E. Purkyně.

4) Přijímací zkouška z historie bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli obor ve studijním bakalářském programu Historické vědy (B7105). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor.

5) Přijímací zkouška z občanské nauky nebo společenských věd kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor ve studijním programu Humanitní studia (B6107), Filozofie (B6101), Politologie (B6701), Politologie – kombinovaná (B6732), Sociologie (B6703), Sociologie – kombinovaná (B6733). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová. Jde o ústní motivační pohovor.

 

Doktorské studijní programy

Studijní program, kód Studijní obor Typ studia Délka studia Forma studia Počet přijímaných Přijímací zkouška
 
Studium v českém jazyce
Fyzika P1703 Počítačové metody ve vědě a technice Ph.D.  4  PS, KS  10 ústní
Matematika P1101 Obecné otázky matematiky Ph.D.  4  PS, KS  10  ústní
Nanotechnologie P3942 Aplikované nanotechnolgie  Ph.D.  4  PS, KS  10  ústní
Studium v anglickém jazyce
Psysics P1703  Computer Methods in Science adn Technology  Ph.D.  4  PS, KS  10  ústní
Mathematics P1101 General Problems of Mathematics  Ph.D.  4  PS, KS  10  ústní
Nanotechnology P3942 Applied nanotechnology  Ph.D.  4  PS, KS  10  ústní

UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké