Studijní programy a obory otevírané v ak. roce 2010-11

Bakalářské studijní programy

Studijní program, kód

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Jednooborová studia

Přírodovědná studia

B1001

Přírodovědné vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Geografie

B1301

Geografie střední Evropy

Bc.

3

PS

 

Geografie

Bc.

3

PS

 

Chemie

B1407

Toxikologie a analýza škodlivin

(studium v Ústí n.L.) *)

Bc.

3

PS

 

Toxikologie a analýza škodlivin

(studium v Litvínově) *)

Bc.

3

PS

 

Biologie

Biologie

Bc.

3

KS

60

B1501

Biologie

Bc.

3

PS

30

Fyzika

B1701

Počítačové modelování ve fyzice a technice*)

Bc.

3

PS

 

Počítačové modelování ve fyzice a technice (studium v Ústí nad Labem)

Bc.

3

KS

 

Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě (studium v Chomutově)

Bc.

3

KS

 

Aplikovaná informatika

B1802

Informační systémy (studium v Ústí n.L.)

Bc.

3

PS

 

Informační systémy (studium v Litvínově)

Bc.

3

PS

 

Chemie a technologie materiálů

B2808

Stavební chemie*)

Bc.

3

PS

 

Matematika

B 1101

Matematická informatika*)

Bc.

3

PS

 

Matematika a její použití v přírodních vědách*)

Bc.

3

PS

 

Dvouoborová studia

Matematika

B1101

Matematika + Geografie

Bc.

3

PS

 

Matematika + Informatika

Bc.

3

PS

 

Matematika + Biologie

Bc.

3

PS

10

Matematika + Společenské vědy

Bc.

3

PS

 

Matematika + Historie

Bc

3

PS

 

Matematika + Německý jazyk a literatura

Bc.

3

PS

 

Matematika + Český jazyk a literatura

Bc.

3

PS

 

Matematika + Tělesná výchova

Bc.

3

PS

 

Matematika + Hudební výchova

Bc.

3

PS

10

Geografie

B1301

Geografie + Informatika

Bc

3

PS

 

Geografie + Historie

Bc.

3

PS

 

Geografie + Německý jazyk a literatura

Bc.

3

PS

 

Geografie + Politologie

Bc.

3

PS

 

Chemie

B1407

Chemie + Biologie*)

Bc.

3

PS

20

Chemie + Informatika*)

Bc

3

PS

 

Chemie + Geografie*)

Bc.

3

PS

 

Chemie + Matematika*)

Bc.

3

PS

 

Chemie + Společenské vědy*)

Bc.

3

PS

 

Chemie + Tělesná výchova*)

Bc.

3

PS

 

Biologie

B1501

Biologie + Geografie

Bc.

3

PS

20

Fyzika

B1701

Fyzika + Biologie*)

Bc.

3

PS

10

Fyzika + Chemie*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Informatika*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Matematika

Bc.

3

KS

 

Fyzika + Matematika*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Společenské vědy*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Tělesná výchova*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Hudební výchova*)

Bc.

3

PS

10

Informatika

B1801

Informatika + Historie

Bc.

3

PS

 

Informatika + Tělesná výchova

Bc.

3

PS

 

Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání

 

Matematika + Informatika

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Matematika

B1101

Matematika + Německý jazyk a literatura

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Matematika + Anglický jazyk a literatura

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

15

Matematika + Český jazyk a literatura

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Matematika + Hudební výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

Matematika + Tělesná výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

 

Matematika + Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

10

Matematika + Technická výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Chemie

B1407

 

 

Chemie + Informatika*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

 

3

 

PS

 

 

 

Chemie + Matematika*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

 

3

 

PS

 

 

 

Chemie + Technická výchova*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Fyzika

B1701

Fyzika + Chemie*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Informatika se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání*)

Bc.

3

PS

 

Fyzika + Technická výchova*)

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 

Informatika

B1801

 

 

Informatika + Anglický jazyk

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

15

Informatika + Technická výchova

se zaměřením na vzdělávání

Bc.

3

PS

 


Navazující magisterské studijní programy

Studijní program

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Jednooborová studia

Fyzika

N1701

Počítač. modelování ve vědě a technice

NMgr.

2

PS

 

Geografie

N1301

Geografie

NMgr

2

PS

 

Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Matematika

N1101

Učitelství matematiky + geografie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + historie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + angl. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

10

Učitelství matematiky + český jazyk

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + hudební výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Geografie

N1301

Učitelství geografie + angl. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

10

Chemie

N1407

Učitelství chemie + biologie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství chemie + geografie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství chemie + matematiky

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Fyzika

N1701

Učitelství fyziky + biologie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + chemie

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + matematiky

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + hudební výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

NMgr.

2

PS

 

 

Dvouoborová studia učitelství pro SŠ

Biologie

N1501

Učitelství biologie + geografie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství biologie + společenských věd

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství biologie + tělesné výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství biologie + výtvarné výchovy

pro střední školy

NMgr.

2

PS

10

Fyzika

N1701

Učitelství fyziky + biologie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + matematiky

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství fyziky + chemie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Geografie

N1301

Učitelství geografie + historie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Chemie

N1407

Učitelství chemie + biologie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství chemie + geografie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství chemie + matematiky

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Matematika

N1101

Učitelství matematiky + biologie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + geografie pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + historie

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + společenských věd

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + český jazyk

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 

Učitelství matematiky + tělesná výchova

pro střední školy

NMgr.

2

PS

 


Doktorské studijní programy

Studijní program

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Studium v českém jazyce

Fyzika

P1701

Počítačové metody ve vědě a technice

Ph.D.

3

PS, KS

10

Matematika

P1101

Obecné otázky matematiky

Ph.D.

4

PS, KS

10

Studium v anglickém jazyce

Physics

P1701

Computer Methods in Science and Technology

Ph.D.

3

PS, KS

10

 

Studentům bakalářských oborů označených*), kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Inaugurace nového děkana PřF UJEP

"ERASMUS+ Výběrové řízení - listopad 2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké