Obecné informace o studiu v zahraničí

 

Jak vycestovat?

Studium v zahraničí je možné realizovat v rámci několika programů:

1.       LLP / ERASMUS (dříve SOCRATES / ERASMUS)

2.       Program Internacionalizace MŠMT ČR

3.       Program AIA

 

Kam vycestovat?

V rámci LLP / ERASMUS lze vycestovat na všechny univerzity, s nimiž je uzavřena bilaterální smlouva (viz seznam níže)

Je ovšem nutné dbát na tzv. kód oboru, tj. specifikace zaměření oboru, pro který je bilaterální smlouva podepsána. Přírodovědecká fakulta má v současnosti podepsány smlouvy pro tyto obory (kódy):

  • 7. Geografie a geologie (Geography, Geology)
  • 11.1  Matematika (Mathematics)
  • 11.3 Informatika (Informatics)
  • 13. Přírodní vědy (Natural Sciences)

Mimo standardních studijních výjezdů je možné vycestovat i na pracovní stáže v rozsahu 3-12 měsíců. V tomto případě student nejede na partnerskou univerzitu, ale sám si na území EU najde instituci, kde chce stáž absolvovat.

Pro možnosti studia v programech Internacionalizace a AIA prosím kontaktujte příslušného koordinátora.

Co získám zahraničním studiem?

Zahraniční studium je nedocenitelnou příležitostí k poznání života v jiných zemích, k získání nových přátel, k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností, k získání odlišného pohledu na studovaný obor v různých zemích, aj.

Velkou výhodou zahraničního studia je jeho relativní finanční nenáročnost, protože je dotováno studijními granty.

Při studiu v zahraničí v rámci Erasmu /Internacionalizace/ není nutné přerušovat studium na domovské univerzitě. Všechny předměty absolvované v zahraničí jsou na UJEP uznatelné v plném rozsahu.

Na koho se obrátit?

Oddělení zahraničních vztahů a ERASMUS koordinátor PřF UJEP

Bc. Michaela Bobková: michaela.bobkova@ujep.cz;  tel: +420 475 283 154; hlavní budova - kancelář 311


Akademiční koordinátoři na katedrách PřF UJEP

Katedra fyziky: RNDr. Michal  Varady, Ph.D.

Katedra matematiky: Mgr. Lenka Součková

Katedra biologie: Mgr. Michaela Liegertová

Katedra geografie: Mgr. Pavel  Raška, Ph.D.

Katedra chemie:  prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.

Katedra informatiky: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

 

Kde najdu další užitečné informace?


General information for foreign students

Welcome in Faculty of Science, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. Our faculty offers study programmes aimed at biology, chemistry, geography, physics, mathematics, informatics and related applied issues. These programmes comprise a wide ranging spectrum of courses, including some, which are also taught in English. During the study in our Faculty, you will gain a deep knowledge of theory and of manifold methodical approaches, you will improve your practical skills, learn to live in a new cultural environment, widen your geographical horizons and of course meet new friends.

If you would like to study in our faculty, contact the coordinator at your university. While choosing the concrete courses for your study stay, you may use the following link:

https://stag.ujep.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.ch_stprogram?fak=PRF&vse=0

Please be aware of the fact, that only the courses with explicit information about that are taught in English (i.e. the British flag itself on a webpage of any course does not mean, that the course is taught in English). The list of English courses taught at the University may be found at the following link (free download):Education and Culture
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Harmonogram předzápisu povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké