Témata závěrečných prací BP/DP

Témata BP/DP - katedra fyziky

Přehled témat

Témata BP/DP - katedra matematiky

Přehled témat bakalářských prací

Přehled témat diplomových prací

Témata BP/DP pro obor Aplikované nanotechnologie

Témata jsou určená pro studenty 2. ročníku bakalářského oboru a pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského oboru. Témata si zvolte a zadejte do konce ledna 2016 a kontaktujte příslušného školitele nebo přímo paní prof. Čapkovou. Na BP/DP začněte pracovat začátkem letního semestru 2016.

Přehled témat

Témata BP/DP - katedra chemie

Přehled témat bakalářských a diplomových prací