Témata závěrečných prací BP/DP

Témata BP/DP - katedra fyziky

Přehled témat

Témata BP/DP - katedra matematiky

Přehled témat bakalářských prací

Přehled témat diplomových prací

Témata BP/DP pro obor Aplikované nanotechnologie

Témata jsou určená pro studenty 2. ročníku bakalářského oboru a pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského oboru. Témata si zvolte a zadejte do konce ledna 2016 a kontaktujte příslušného školitele nebo přímo paní prof. Čapkovou. Na BP/DP začněte pracovat začátkem letního semestru 2016.

Přehled témat

Témata BP/DP - katedra chemie

Přehled témat bakalářských a diplomových prací


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké