Katedry Přírodovědecké fakulty UJEP

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je druhou nejmladší fakultou ústecké alma mater. Její historie se píše od jara roku 2005, kdy byl založen Ústav přírodních věd UJEP, který se 4. listopadu téhož roku transformoval na fakultu. Od té doby si Přírodovědecká fakulta UJEP vybudovala pevné postavení mezi ostatními přírodovědeckými fakultami v České republice.

Přírodovědeckou fakultu UJEP tvoří šest kateder: