IGA PřF UJEP - Řešené projekty

 

Přehled řešených projektů

 

Rok řešení

Název projektu

Řešitel

2010 Nanakompozitní vrstvy SN/n-hexan a jejich elektrické vlastnosti Matoušek J.
2010 Variabilita a ekologické implikace opistosomálních kreseb pavouka druhu Dictyna uncinata (Thorell 1856) Drbalová K.

2009

Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci

Petrus P.

2009

Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci

Posel Z.

2009

Studování interakce plasma-pevná látka ve směsi O2/Ar

Černý P.

2009

Vliv magnetického pole ve vícerozměrných modelech plazmatu

Bruna P.

2009

Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci

Krejčí J.

2009

Studování interakce plasmatu a vnořenou pevnou látkou v chemicky aktivním plasmatu

Černý P.

2009

Fyziognomické aspekty paměti krajiny: propojení krajinně ekologických a kulturních hodnot

Raška P.

2009

Využití immersivní virtuální reality pro vizualizaci vývoje a plánování krajiny

Oršulák T.

2008

Prezentace výsledků  na mezinárodní konferenci

Moučka F.

2008

Prezentace výsledků  na mezinárodní konferenci

Škvor J.

2008

Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci

Rouha M.

2008

Vliv magnetického pole ve vícerozměrných modelech plazmatu

Bruna P.

2008

Studování interakce plasma-pevná látka ve směsi O2/Ar

Černý P.

2008

Využití fraktální analýzy při vyhodnocování zrnitých struktur

Chromý M.

2008

Simulační studie konformačního chování lineárních modelových polymerů ve vodném prostředí

Krejčí J.

2008

Paměť krajiny - kontinuita a diskontinuita ve vývoji krajiny

Raška P.

2008

Modelování alternativních scénářů vývoje rurální krajiny

Oršulák T.