Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP

Žádost o zahájení řízení

Směrnice č. 3/2019 - Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP

Přílohy směrnice č. 3/2019 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně

 

Název oboru

Rozhodnutí MŠMT

Habilitační řízení

Rozhodnutí MŠMT

Řízení ke jmenování profesorem

Aplikovaná fyzika

11.5.2015

MSMT-12985/2015

platné do 30.11.2019

11.5.2015

MSMT-12985/2015

platné do
30.11.2019

 

Přehled řízení

Habilitační řízení

Jméno Název habilitační práce Obor habilitačního řízení Řízení zahájeno Projednáno na VR fakulty Řízení přerušeno Jmenování od
 RNDr. Marek Malý, Ph.D. Molekulární simulace dendrimerů pro biomedicínské aplikace   Aplikovaná fyzika   2.5.2019      
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. Molekulární modelování procesu elektrostatického zvlákňování   Aplikovaná fyzika   2.5.2019      
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.  Matematické modelování složitých tokových soustav  Aplikovaná fyzika  2.5.2017  30.11.2017   1.3.2018
 RNDr. Filip Moučka, Ph.D.  Molekulární simulace vodných roztoků elektrolytů  Aplikovaná fyzika 23.5.2016   18.5.2017    1.8.2017

 

Jmenovací řízení

Jméno Obor jmenovacího řízení Řízení zahájeno Projednáno na VR fakulty Projednáno na VR školy Řízení přerušeno Jmenování od
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. Aplikovaná fyzika   25. 3. 2019        
doc. Ing. Martin Lísal, DSc. Aplikovaná fyzika 25. 4. 2013 24. 4. 2014 23. 5. 2014   19. 9. 2014