Slavnostní zřízení PřF UJEP - 04.11.2005 - fotogalerie PřF UJEP
...