DEN VĚDY na Přírodovědecké fakultě UJEP - 2008 - fotogalerie PřF UJEP
...