Alchymistická dílna katedry chemie PřF UJEP na DOD Spolchemie - 01.05.2007 - fotogalerie PřF UJEP
...