Přírodovědecká fakulta UJEP propůjčuje titul "Fakultní škola" těmto institucím:

1. Střední průmyslová škola, Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem

2. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 411 08 Štětí

3. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice

4. Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov

5. Podkrušnohorské gymnázium, Čs. armády 1530, 434 01 Most

6. Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice

7. Gymnázium Kadaň, 5. května 620, 432 01 Kadaň

Kritéria pro fakultní školy

Podmínky pro propůjčení titulu Fakultní škola PřF UJEP

Vzor smlouvy mezi PřF UJEP a fakultní školou