Složení Etické komise PřF

1. RNDr. Eva Hejnová, Ph. D. (PřF, katedra fyziky) - předsedkyně

2. Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. (PřF, katedra biologie)

3. RNDr. Jan Ipser, CSc. (PřF, katedra biologie)

4. RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.(PřF, katedra geografie)

5. PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.(UJEP, prorektor pro rozvoj a kvalitu)