Složení Etické komise PřF

1. RNDr. Eva Hejnová, Ph. D. (PřF, katedra fyziky) - předsedkyně

2. Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. (PřF, katedra biologie)

3. RNDr. Jan Ipser, CSc. (PřF, katedra biologie)

4. RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.(PřF, katedra geografie)