Doktorské studium (Ph.D.)

Aplikované nanotechnologie / Applied nanotechnology

čtyřletý doktorský studijní program Nanotechnologie / Nanotechnology (studium je uskutečňováno v aglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě

Složení oborové rady

Seznam školitelů

Informace o studijních předmětech a státní doktorské zkoušce

Obhajoby disertačních prací

Témata disertačních prací

 

Počítačové metody ve vědě a technice / Computer Methods in Science and Technology

čtyřletý doktorský studijní program Fyzika / Physics (studium je uskutečňováno v anglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě

Složení oborové rady

Seznam školitelů

Informace o studijních předmětech a státní doktorské zkoušce

Obhajoby disertačních prací

 

Obecné otázky matematiky / General Problems of Mathematics

čtyřletý doktorský studijní program Matematika / Mathematics (studium je uskutečňováno v anglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě

Složení oborové rady

Seznam školitelů

Informace o studijních předmětech a státní doktorské zkoušce

Obhajoby disertačních prací

 

Další informace naleznete zde

Žádáme uchazeče o doktorské studium, aby před podáním přihlášky kontaktovali příslušné pracoviště (nejlépe vedoucího katedry fyziky nebo matematiky) a konzultovali s nimi téma disertační práce a výběr školitele.

Informace pro studenty doktorského studia