Děkanát

Děkanát fakulty tvoří:

  • sekretariát děkanátu

  • ekonomické oddělení

  • oddělení služeb

  • studijní oddělení

  • oddělení pro vědu a zahraniční vztahy

  • oddělení pro public relations

  • oddělení pro rozvoj