levá dekorace článkupravá dekorace článku
14.07. 2011

Změna studijního a zkušebního řádu PřF

Změny ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty

Od 12. 9. 2011 nabývá účinnosti novela Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě UJEP. S jejím úplným zněním se můžete seznámit na adrese

http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy.html.

Tímto řádem se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty (upozorňuji, že studenti Pedagogické fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP).

Přehled nejdůležitějších změn:

 

Čl. 4  Organizace studia

Odst. 12: V případě studenta, který neprovede ve stanoveném termínu elektronický zápis předmětů na příslušný semestr daného akademického roku, děkan rozhodne o ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 9 odst. 4. písm. b). Toto ustanovení se nepoužije, pokud student splnil podmínky pro vykonání státní závěrečné zkoušky podle čl. 5 odst. 17 a 20.

 

Čl.  6  Státní závěrečná zkouška

Odts. 11: Ke státní závěrečné zkoušce, resp. její části, se může student přihlásit, jestliže splnil povinnosti vyplývající ze studijního plánu. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou studenti v navazujících magisterských programech v oborech Učitelství pro střední školy a Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří si mohou podat přihlášku k dílčí části státní závěrečné zkoušky - státní zkoušce z pedagogiky a psychologie - po absolvování všech povinných a povinně volitelných kurzů z pedagogiky a psychologie bez ohledu na celkový počet získaných kreditních bodů.

 


RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

proděkanka pro studiumUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké