levá dekorace článkupravá dekorace článku
23.09. 2006

Zajímá Vás genetika? Přijďte si poslechnout více…

Katedra biologie PřF UJEP zve všechny příznivce biologie, zejména pak zájemce o studium přírodovědných a biomedicinálních oborů na přednášku pořádanou v rámci Kursu moderní biologie nazvanou „Obecná a aplikovaná genetika“. Přednášku povede RNDr. Jan Ipser, CSc., katedra biologie PřF UJEP, a to v sobotu 23. 9. 2006 od 10:00 hodin v prostorách katedry biologie, Za Válcovnou 8.


Seminář je zaměřen na prohloubení základních poznatků z obecné a aplikované genetiky. Hlavní tématické bloky jsou „Princip segregace a kombinace vloh, základní typy dědičnosti, hybridizmus, genové interakce, genetická determinace pohlaví a vazba genů“, „Genetika kvantitativních znaků“, „Mutační genetika“, „Molekulární genetika, genetika bakterií a virů, mimojaderná dědičnost“, „Genetika populací a evoluční genetika“ a „Aplikovaná genetika“ (genomika, proteomika, genové biotechnologie; genetika ve šlechtění rostlin a živočichů; lékařská genetika).
Rozsah přednášky je 4 hodiny.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké