levá dekorace článkupravá dekorace článku
28.12. 2010

Zadávání údajů do OBD pro sběr RIV v roce 2011

 

Zadávání údajů do OBD pro sběr RIV v roce 2011

DO  26. LEDNA 2011

po tomto datu bude čekárna pro vkládání uzavřena

V RIV jsou shromažďovány podklady pro účely hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se tedy o knihovnický systém ani o centrální registr publikací.

 

V případě, že jsou do IS VaVaI předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Pokud se jedná o údaje, které mohou ovlivnit výši poskytnuté podpory, Rada pro výzkum, vývoj a inovace v návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele institucionální podpory, výši těchto výdajů sníží na následující pětileté období, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.

Provozovatel je oprávněn provést kontrolu již zařazených výsledků a při zjištění porušení ustanovení § 12, dodatečně uplatnit snížení objemu podpory.

 

Domácí tvůrce: je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr-závislá činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k předkladateli, tj. k

subjektu, který předkládá výsledek, případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na základě které výsledek vznikl. Jako domácí tvůrce nemůže být uveden stejný tvůrce současně u dvou a více organizací v případě jednoho a toho samého výsledku s výjimkou činností, kdy se jedná o smluvní spolupráci dvou a více předkladatelů mezi sebou, upravenou písemnou smlouvou. Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele.

 

Upřesnění vykazování výsledků druhu „B" - odborná kniha a „C" - kapitola v odborné knize

Obecné zásady pro vykazování:

Předkladatel by měl zvolit druh výsledku B, jestliže se jeho domácí tvůrci podíleli na všech nebo na většině kapitol knihy a jsou uvedeni mezi autory knihy.

 

Předkladatel by měl zvolit druh výsledku C, jestliže jeho domácí tvůrci zpracovali jen jednu nebo omezený počet kapitol a jsou u těchto jednotlivých kapitol uvedeni jako autoři.

 

Podrobné pokyny na PřF UJEP - publikační činnostUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké