levá dekorace článkupravá dekorace článku
01.02. 2016

Soutěž O CENU KARLA ŠTULÍKA

Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 3. a 4. února 2016

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie o cenu Karla Štulíka, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. února 2016 v prostorách UJEP (Zelený sál MFC, Pasteurova 1, 40096 Ústí nad Labem). Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Nad letošním ročníkem převzal záštitu doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan PřF UJEP.

Veškeré informace o soutěži na webu: http://umc.ujep.cz/stulik-2016.html

Nutno napsat, že tato soutěž se pořádá díky nadšení a obětavosti členů výboru Odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické a spolupráci různých kateder českých a slovenských vysokých škol. Dlouhá léta tuto akci sponzorovala firma MERCK spol. s r.o., nyní se koná za podpory 14 partnerů. Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. byl dlouholetým předsedou Odborné skupiny analytické chemie, mezinárodně uznávaným odborníkem v analytické chemii, ale především vynikajícím člověkem, který měl rád analytickou chemii a který měl vzácně lidský vztah i k studentům. Proto tato soutěž nese od roku 2015 jeho jméno.

Letošní ročník se uskuteční v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v Zelené aule MFC v kampusu UJEP, ve dnech 3. a 4. února 2016. Do soutěže je přihlášeno 25 účastníků ze sedmi českých a jedné slovenské vysoké školy, některé ze škol mají zastoupení i několika fakult. Ústecké barvy bude hájit 1 studentka Přírodovědecké fakulty a 3 studenti Fakulty životního prostředí UJEP. Na průběh soutěže a výběr nejlepších bude dohlížet hodnotící komise skládající se z profesorů a docentů českých a slovenských vysokých škol. „Velmi si vážíme odvážných studentů, kteří se každý rok do soutěže přihlásí, a jejich školitelů, kteří je vedou v jejich práci. Nevadí jim obětovat měsíce každodenní piplavé práce v laboratořích, psaní článků, kreslení grafů, přípravě prezentací. A dokonce je to i baví. Je to známka toho, že chemie je přeci jen v očích i mnoha mladých atraktivní obor. Počet přihlášek každý rok stoupá, kvalita prací je velmi vysoká a bývá čím dál obtížnější vybrat ty nejlepší. Velmi také děkujeme všem partnerům, kteří tuto akci pro mladé finančně podporují," dodává hlavní organizátorka doc. Zdeňka Kolská.


Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.                                                                                                   Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Předseda odborné skupiny analytické chemie                                                                 Předsedkyně místního organizačního výboru
České společnosti chemické                                                                                               Ústecké materiálové centrum PřF UJEPUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké