levá dekorace článkupravá dekorace článku
01.10. 2013

Vyhlášení voleb do AS UJEP

Volby do akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně probíhají na Přírodovědecké fakultě ve stejný den jako volby do akademického senátu Přirodovědecké fakulty UJEP - 17. 10. 2013.

AS PřF UJEP jmenoval dílčí volební komisi Mgr. J. Přibyl (předseda), členové: Ing. I. Kadlečková, A. Čajka, K. Špačková, K. Jeřábková.

Dokumenty ke stažení:

Formulář pro návrh kandidáta do akademické komory AS UJEP: akas.doc  akas.pdf

Formulář pro návrh kandidáta do studentské komory AS UJEP: skas.doc  skas.pdf

Volební a jednací řád AS UJEP (platný od 8.7.2013)

 

Usnesení AS UJEP ze dne 25.9.2013:

V souladu s Volebním a jednacím řádem AS UJEP vyhlašuje AS UJEP volby do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016

AS UJEP jmenuje předsedou hlavní volební komise Ing. Martina Nerudu, Ph.D. a jmenuje dalšími členy hlavní volební komise: předsedy dílčích volebních komisí na fakultách.

AS PF UJEP jmenoval dílčí volební komisi dr. M. Slavík (předseda), členové: dr. I. Kratochvílová, J. Masopustová, J. Pikal, M. Zarnecký, M. Pěchotová, dr. P. Sokoráč, Mgr. J. Dostál a stanovil termín voleb na 7.11. 2013

AS FŽP UJEP jmenoval dílčí volební komisi dr. J. Benda (předseda), členové: B. Kofroňová, L. Seidlová, V. Fialová, Ing. T. Brovdyová, P. Adamková, S. Jelínková, T. Typoltová a stanovil termín voleb na 23.10.2013

AS FF UJEP jmenoval dílčí volební komisi Dr. des.  Miroslav  Němec (předseda), členové: Bc. Tereza Peerová, Bc. Dalibor Dvořák (KPF) a stanovil termín voleb na 13.11.2013

AS FUD UJEP jmenoval dílčí volební komisi doc. T. Pavlíček (předseda), členové: dr. M. Kolář, A. Chmiel, V. Vavroušková a stanovil termín voleb na 13.11.2013.

AS FVTM UJEP jmenoval dílčí volební komisi Ing. M. Dian (předseda), členové: Ing. B. Skočilasová, Ing. et Ing. D. Vysloužilová, J. Janda, Ing. F. Klimenda a V. Procházka a stanovil termín voleb na 20.11. až 22.11. 2013

AS PřF UJEP jmenoval dílčí volební komisi Mgr. J. Přibyl (předseda), členové: Ing. I. Kadlečková, A. Čajka, K. Špačková, K. Jeřábková a stanovil termín voleb na 17.10.2013.

AS FZS UJEP jmenoval dílčí volební komisi Bc. E. Vogelová (předsedkyně), členové: Mgr. L. Lamplotová, V. Rendlová a stanovil termín voleb na 15.10. 2013

AS FSE UJEP jmenoval dílčí volební komisi dr. A. Zábranská (předsedkyně), členové: Bc. P. Baume, M. Rauchová a stanovil termín voleb na 6.11.2013

Základní organizační pokyny pro průběh voleb připraví hlavní volební komise v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS UJEP a bude dbát na dodržování těchto pokynů na všech součástech. Aby bylo možné naplnit ustanovení odstavců 11 až 13, při převzetí hlasovacího lístku svým podpisem každý volič potvrdí, že volbu nevykonal na jiné součásti. V případě akademických pracovníků, kteří jsou zároveň studenty, dále volič potvrdí, že nevolil do SKAS. Předseda hlavní volební komise předá výsledky voleb na součástech předsedovi AS UJEP nejpozději do 10. prosince 2013.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

předseda AS UJEPUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké