levá dekorace článkupravá dekorace článku
27.04. 2009

Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků
1 místo
Prof., Doc., OA
obor antropologie a ekologie člověka, Biologie dětí a dorostu, Fyziologie živočichů a člověka (plný úvazek), Požadavek: ukončené doktorské studium (s Ph.D. či CSc.)
1 místo
Prof., Doc.
obor informatika (plný nebo částečný úvazek)
1 místo
Prof., Doc., OA, A
obor informatika se zaměřením na programování v jazyku C#, operační systém Linux a numerické metody (částečný úvazek)
1 místo
L
informatika se zaměřením na uživatelské programy a práci v operačních systémech Windows a Linux (plný úvazek)
1 místo
Prof., Doc., OA, A
obor experimentální fyzika (částečný úvazek, doba určitá – 2 roky)
1 místo
Prof., Doc., OA, A
obor experimentální fyzika se zaměřením na fyziku plazmatu, tenkých vrstev a povrchů, rastrovací mikroskopie (plný úvazek, doba určitá – 1 rok)
1 místo
Prof., Doc., OA, A
obor počítačové modelování, nejlépe se zaměřením na fyziku plazmatu nebo pevné fáze (plný úvazek)
1 místo
Prof., Doc., OA, A
obor didaktika fyziky či technik pro kurzy didaktika fyziky (částečný úvazek)
1 místo
Prof., Doc., OA, A
obor socioekonomická geografie se zaměřením na regionální rozvoj a kulturní geografii (částečný úvazek)
1 místo
Prof., Doc., OA
obor fyzická geografie, vč. kartografie a GIS (plný úvazek).
Požadavek: ukončené doktorské studium (s Ph.D. či CSc.)
Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru, schopnost tvůrčí práce
Bližší informace: www.ujep.cz
Předpokládaný nástup: září 2009 (případně dle dohody)
Přihlášky s životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti zasílejte do 1. 6. 2009 na zaměstnanecký odbor UJEP, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké