levá dekorace článkupravá dekorace článku
17.04. 2014

Výběrová řízení

 Děkan Přírodovědecké fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrová řízení


na obsazení místa vedoucího 
• katedry biologie
• katedry informatiky

Požadavky: prof. či doc., VŠ vzdělání příslušného oboru, organizační schopnosti, občanská bezúhonnost, schopnost tvůrčí práce

a na obsazení míst akademických pracovníků 
v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru biologie
1 místo Elektronová mikroskopie v biologii částečný
1 místo Environmentální mikrobiologie a ekologie se specializací na využití pokročilých technik světelné mikroskopie plný
v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru fyziky
1 místo atomová a jaderná fyzika částečný
1 místo fyzika se zaměřením na počítačovou fyziku plný
1 místo didaktika fyziky plný
1 místo experimentální fyzika se zaměřením na plazma/tenké vrstvy/XPS plný
1 místo experimentální fyzika se zaměřením na SIMS částečný
1 místo didaktika fyziky částečný
1 místo experimentální fyzika se zaměřením na plazma/tenké vrstvy plný
v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru geografie
1 místo fyzická geografie, krajinná ekologie, krajinné plánování plný
1 místo demografie, územní plánování, SE geografie plný
v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru chemie
1 místo anorganická chemie plný/částečný 

1místo organická chemie plný/částečný
1 místo chemické inženýrství plný
1 místo mikrobiologie částečný
v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru informatiky
1 místo hardware plný/částečný
1 místo automatizace řízení procesů plný
1 místo software plný/částečný
v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru matematiky
1 místo matematická analýza a topologie plný

Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru, schopnost tvůrčí práce

Bližší informace: www.ujep.cz, www.sci.ujep.cz

Předpokládaný nástup: září 2014 (případně dle dohody)

Přihlášky s životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti zasílejte do 15. 5. 2014 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.


Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan PřF UJEPUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké