levá dekorace článkupravá dekorace článku
23.04. 2015

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího

katedry geografie
katedry informatiky
Požadavky: prof. či doc., VŠ vzdělání příslušného oboru, organizační schopnosti, občanská bezúhonnost, schopnost tvůrčí práce

a na obsazení míst akademických pracovníků

v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru biologie
1 místo fyziologie a experimentální biologie rostlin částečný
1 místo molekulární biologie a biotechnologie rostlin plný/částečný
1 místo buněčná a vývojová biologie se zaměřením na fyziologii a molekulární biologii živočišných buněk plný/částečný
1 místo fylogeneze a systém strunatců, obecná zoologie částečný

v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru fyziky
2 místa fyzika se zaměřením na počítačovou fyziku plný/částečný
1 místo experimentální fyzika se zaměřením na tenké vrstvy a nanokompozity plný

v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru geografie
1 místo geografické informační systémy plný
1 místo ekonomická geografie a regionální rozvoj částečný
1 místo sociální geografie plný
1 místo regionální a politická geografie plný/částečný

v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru chemie
2 místa toxikologie částečný
1 místo analytická chemie částečný

v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru informatiky
1 místo matematická informatika plný
1 místo informační systémy a řízení informatiky plný
2 místa počítačové simulace a zpracování dat plný/částečný
1 místo technická kybernetika částečný
v kategorii prof. nebo doc. na katedru informatiky
1 místo návrh a programování vestavěných systémů částečný
2 místa aplikovaná informatika plný/částečný

v kategorii prof., doc. nebo odb. asistent na katedru matematiky
1 místo algebra plný
1 místo topologie částečný
1 místo geometrie nebo didaktika matematiky plný

v kategorii lektor
1 místo lektor na katedru chemie (anorganická chemie) plný
1 místo lektor na katedru chemie plný

v kategorii vědecký pracovník s podílem na výuce
1 místo na katedru informatiky plný

Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru, schopnost tvůrčí práce

Bližší informace: www.ujep.cz, www.sci.ujep.cz

Předpokládaný nástup: září 2015 (případně dle dohody)

__________________________________________________________________________________________

Přihlášky s životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech , seznamem publikační činnosti a souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s §5, odst.2 101/2000 Sb.zasílejte do 16. 05. 2015 na Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

SOUHLAS_OSOB_UDAJE_VYBER_RIZENI.docUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké