levá dekorace článkupravá dekorace článku
26.04. 2012

Vyhlášení voleb do akademického senátu PřF UJEP

volby.jpgAkademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na svém zasedání dne 26. dubna 2012 vyhlásil volby do Akademického senátu PřF UJEP podle čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP (ve znění platném od 25. dubna 2012) a stanovil:

 

 

Harmonogram voleb:

 • Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 26. 4. 2012 do pondělí 14. 5. 2012 12 hodin
 • Kandidátní listina bude zveřejněna v úterý dne 15. 5. 2012 do 15 hodin
 • Předvolební shromáždění se bude konat ve středu dne 16. 5. 2012 v 15 hodin
 • Volby proběhnou ve středu dne 23. 5. 2012 od 8 do 16 hodin

 

Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8

Členové volební komise:

Mgr. Jiří Přibyl (KMA, jiri.pribyl@ujep.cz) - předseda

Bc. Barbora Marxová (studentka KBI, bmarxova@gmail.com) - místopředsedkyně

Mgr. Jiří Králík, Ph.D. (KFY, jkralik@physics.ujep.cz)

Mgr. Zbyšek Posel (student KFY, zposel@physics.ujep.cz)

 

 

Seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory:

 • Okrsek matematicko-fyzikální:
B1001 - Přírodovědná studia
B1101 - Matematika
B1701 - Fyzika
B1702 - Aplikovaná fyzika
M1701 - Fyzika
N1101 - Matematika
N1701 - Fyzika
P1101 - Matematika
P1701 - Fyzika
P1703 - Fyzika
 • Okrsek biologicko-chemický: B1407 - Chemie
B1501 - Biologie
N1407 - Chemie
N1501 - Biologie
 • Okrsek geografický:
B1301 - Geografie
N1301 - Geografie
 • Okrsek informatický:
B1802 - Aplikovaná informatika
B1801 - Informatika

Seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory AS PřF:

 • okrsek biologický:      katedra biologie
 • okrsek fyzikální:         katedra fyziky
 • okrsek geografický:    katedra geografie
 • okrsek chemický:       katedra chemie
 • okrsek informatický:   katedra informatiky
 • okrsek matematický:  katedra matematiky

 

Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise nejpozději do pondělí 14. května 2012 12:00 hodin. Zároveň je v tomto termínu zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise Mgr. Jiřího Přibyla (jiri.pribyl@ujep.cz). V poslední den lhůty dne 14. 5. 2012 je zaručeno přijímání písemných návrhů od 10:00 do 12:00 členem komise Mgr. Zbyškem Poslem v místnosti CN321. Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující požadavky Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na internetových stránkách PřF UJEP.

Předvolební shromáždění akademické obce, na kterém se kandidáti mohou představit, se bude konat ve středu 16. 5. 2012 od 15:00 v učebně CN245.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 
UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké