levá dekorace článkupravá dekorace článku
18.05. 2011

SVOČ v matematice 25. – 27. května 2011 na PřF UJEP

324-kulickove-pocitadlo-male.jpgŽe lidská přátelství uzavřená za studentských let mají dlouhé trvaní, vnímá mnoho z nás. Že lidská přátelství spojená společnou aktivitou vedou k věcem dobrým i pro ostatní, také mnoho z nás tuší. A co se stane, když je společným zájmem dvou přátel matematika? Prof. Jan Kratochvíl (bývalý předseda České matematické společnosti) a prof. Roman Neděla (předseda Slovenské matematické společnosti) se poznali za svých studentských let na soutěži SVOČ v matematice. Po revoluci v byla tato soutěž zrušena a obnovena před 12 lety právě jmenovanými dvěma pány. Již 12. ročník tradiční soutěže studentských vysokoškolských hlav vyvrcholí 25. – 27. května 2011 celostátním (a v podstatě také nadnárodním) kolem na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Že bez vědy se dnes neobejdeme a věda se neobejde bez matematiky víme všichni, ale málokomu se chce matematikou zabývat. Připadá nám těžká. Přesto se každoročně potkává na závěrečné konferenci SVOČ na šedesát až sedmdesát nadaných studentů a studentek z přírodovědných a technických fakult českých a slovenských univerzit.

SVOČ pořádá Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností, sekcí Jednoty slovenských matematiků a fyziků. Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Je nejstarší vědeckou společností u nás, její počátky sahají až do roku 1862. Je členem Rady vědeckých společností.

Samotná soutěž probíhá v deseti sekcích, přičemž každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Většinu soutěžních prací tvoří bakalářské a diplomové práce studentů, kteří v daném roce zpravidla končí příslušnou etapu studia.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali: děkan PřF UJEP v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., radní Ústeckého kraje Ing. Petr Jakubec a primátor města Ústí nad Labem Ing. Vít Mandík. Laskavými partnery a sponzory jsou firmy Deloitte Advisory s.r.o., Ernst & Young, Viamont Regio a.s., Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj.


 

Soutěž probíhá v 10 sekcích:

-          (S1) Matematická analýza - Teorie funkcí a funkčních prostorů,

-          (S2) Matematická analýza - Teorie diferenciálních a integrálních rovnic,

-          (S3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,

-          (S4) Ekonometrie a finanční matematika,

-          (S5) Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie,

-          (S6) Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika,

-          (S7) Teoretická informatika,

-          (S8) Aplikovaná informatika,

-          (S9) Aplikovaná matematika - Numerická analýza,

-          (S10) Aplikovaná matematika - Matematické modely dynamiky.

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké