levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.04. 2012

Stipendia pro romské vysokoškolské studenty

 

Stipendia pro romské vysokoškolské studenty!!!

Jste student vysoké školy nebo střední školy v posledním ročníku denního nebo dálkového studia? Jste Rom/ka? Pokud jste si na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak Vás tyto informace budou určitě zajímat.

Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF) v letošním roce vyhlásil dvanáctý ročník pamětního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP). Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské minority a působit desegregačně na vzdělávací systém.

Stipendijního program na akademický rok 2012/2013 je určen pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. Tento mezinárodní projekt se vztahuje na občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Kosova, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenské republiky, Turecka nebo Srbska. Již třetím rokem projekt v ČR realizuje a koordinuje občanské sdružení ROMEA.

 

Uchazeč o stipendium musí splnit následující podmínky:

-     veřejně se hlásit k romskému původu, být ochotný/á vystupovat na veřejnosti jako Rom/Romka

-     být studentem nebo se v akademickém roce 2012/2013 stát studentem státem uznané/akreditované univerzity doma nebo v zemi pobytu jako posluchači ročníku prezenčního (denního) nebo kombinovaného (dálkového studia) v podzimním semestru 2011.

-     dodržet termíny

-    studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program

-     podat on-line žádost (zcela vyplněnou a doložit všechny potřebné dokumenty) před datem uzávěrky programu

-     zaslat motivační dopis vyjadřující studijní cíle a/nebo studijní úspěchy a motivaci ke studiu

-     zaslat písemnou práci o nejdůležitějších romských otázkách v rodné zemi, o jejich vlivu na místní společenství a jak by se společnost mohla těmito otázkami zabývat

-     přiložit naskenovaný originál Vašeho oficiálního výpisu známek ze všech dokončených akademických let a stejně tak ze zimního semestru 2011/2012. V případě, že jste v poslední době nestudovali, prosím přiložte naskenované originály či ověřené kopie posledních dosažených výpisů známek, vysvědčení a diplomů (např. maturitní vysvědčení, u letošních maturantů vysvědčení ze všech ročníků střední školy).

-     přiložit alespoň jedno podrobné doporučení popisující studijní výsledky uchazeče a/nebo jeho práci v aktivitách týkajících se Romů

-     elektronicky podepsat část Smluvní podmínky online přihlášky

-     v říjnu 2012 (datum bude upřesněno) doložit potvrzení o studiu v akreditovaném vysokoškolském zařízení v zemi pobytu (= originál potvrzení o zápisu na akademický rok 2012/2013).

Novinkou pro tento rok bude v rámci hodnocení žádostí i povinný pohovor žadatelů, kteří v akademickém roce 2012/2013 nastoupí do prvního ročníku bakalářského, magisterského či doktorandského studia. Pohovor bude veden Národní výběrovou komisí.

Pro získání stipendia na akademický rok 2012/2013 je nutné dodržet dvě uzávěrky, neboli projít dvěmi závaznými částmi procesu.

První uzávěrka - 30. 4. 2012 pro podání žádostí o stipendium.

Druhá uzávěrka - Říjen 2012 (bude upřesněno) pro dodání potvrzení o přijetí ke studiu

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze webovou aplikaci, kterou naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund www.romaeducationfund.org. Všechny potřebné informace i samotná webová aplikace je přeložena do českého jazyka, takže se nemusíte podání přihlášky obávat. Vyhlášení stipendijního programu a další důležité informace naleznete i na webových stránkách www.romea.cz.

Tento link Vás zavede na českou verzi stránek o stipendijním programu, kde naleznete veškeré informace:

http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

Druhý link je přímá adresa pro vstup do aplikace k podávání žádostí:

https://gms.romaeducationfund.org/REF-AMS/login.html?dest=/REF-AMS/dashboard.form

RMUSP podporuje studenty a studentky během jejich vysokoškolského studia pro: jeden bakalářský titul, maximálně 4/5 let, přičemž přestup na jinou univerzitu/fakultu/obor je dovolen jen jednou; jeden magisterský titul (maximálně dva roky studia); nebo jeden doktorát (maximálně na tři roky studia). Věk stipendijních žadatelů není omezen.

Stipendium je určeno na pokrytí školného, učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. V případě, že to finanční prostředky umožňují, si RMUSP vyhrazuje právo rozhodnou o financování položky školného/školních poplatků, a to buď částečně, nebo v plné výši. V každém případě však celkový výše poskytnutého stipendia nesmí překročit částku tvořenou z 800 € /akademický rok + školné/poplatky.

Každá včasně doručená žádost bude předána výběrové komisi, jejíž osazenstvo sestavuje REF. Komise bude rozhodovat o udělení stipendií na základě kvality přijatých žádostí, akademických výsledků a společenského zapojení. Vybrání budou jen ti žadatelé, kteří nejlépe naplní podmínky RMUSP programu.

Sdružení ROMEA Vám přejeme mnoho úspěchů do dalšího studia!

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte koordinátorku projektu Ivu Hlaváčkovou na tel. čísle: +420 257 329 667 nebo na e-mailové adrese stipendia.romea@gmail.com.

 

 

 

Časový harmonogram programu:

 

30. dubna 2012

Konečný termín vyplnění elektronické přihlášky

Konečný termín naskenování a uploadování (nahrání) doporučujícího dopisu k žádosti ve formě přílohy.

Konečný termín naskenování a uploadování výpisu známek k žádosti ve formě přílohy.

Konečný termín vyplnění informací o bankovním účtu v žádosti.

Konečný termín k naskenování a uploadování kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu k žádosti ve formě přílohy.

Konečný termín akceptace Smluvních podmínek (část balíčku žádosti).

 

 

Léto 2012

Orientační schůzka pro nové uchazeče (datum bude oznámeno později, květen - září 2012).

Pohovor - s žadateli, kteří v akademickém roce 2012/2013 nastoupí do prvního ročníku bakalářského, magisterského či doktorandského studia

 

Říjen 2012

Konečný termín naskenování a uploadování potvrzení o studiu k žádosti ve formě přílohy.

Konečný termín na skenování a uploadování potvrzení o výši školného k žádosti ve formě přílohy.

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké