levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.05. 2010

Státní závěrečné zkoušky - květen 2010

Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2009/2010  -  květen 2010

 

KATEDRA GEOGRAFIE

Studijní program:           B1301 Geografie

Studijní obor:                 Geografie střední Evropy

Geografie (dvouoborová)

 

Komise SZZ č. 2

Předseda komise:         Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

 

Členové:                       Prof. Petr Dostál, MA., Ph.D.,  RNDr. Vladimír Cajz, CSc., GÚAV ČR Praha, Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.- ZČU Plzeň, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.

 

čtvrtek  27. května 2010       začátek 13,00       zasedací místnost KGEO

Slachová Ivana

 

 

KATEDRA HISTORIE

Studijní program:       B 7105 Historické vědy

Studijní obor:             Historie (dvouoborová)

 

Studijní program:       B 7105 Historické vědy

Studijní obor:             Historie se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ č. 1

Předseda komise: Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

Místopředseda:            Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.

Členové:

Prof. Ing. PhDr. Jan Royt, CSc., Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský,CSc., PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., PhDr. Václav Drška, Ph.D., PhDr. Anna Šerberová, CSc., PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., PhDr. Miloslav Krieger, CSc., Mgr. David Tomíček, Ph.D., Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

 

středa 26. května         2010   od 9,00           KHI FF UJEP (seminární místnost)

 

Ivan Nešněra

 

 

 

KATEDRA POLITOLOGIE A FILOSOFIE

Studijní program:           B 6701 Politologie

Studijní obor:                Politologie (dvouoborové)

 

Studijní program:           B 6107 Humanitní studia

Studijní obor:                 Společenské vědy (dvouoborové)

 

Komise SZZ č. 3

Předseda komise: Prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.

Místopředseda:            Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc

 

Členové:                       Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc., PhDr. Petr Bláha, Ph.D., PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. et M. A. Jan Charvát, Ph.D., RNDr. Josef Moural, CSc.,   Mgr. et M. A. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

 

26. května  2010          začátek  17,30                        KPF  FF UJEP

 

Martina Bourová

 

 

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Studijní program:           B 7401 Tělesná výchova a sport

Studijní obor:                Tělesná výchova (dvouoborové)

 

Studijní program:           B 7401 Tělesná výchova a sport

Studijní obor:                 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ č. 2

Předseda komise: Doc. Mgr. Vladimír Horkel, CSc.

Místopředseda:            Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.

 

Členové:                       Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., Doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D., Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc., Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D., PhDr. Jan Šíma, CSc., PaedDr. Oto Louka, CSc.

 

4. června  2010             začátek  10,30                        KTV  PF UJEP

 

K. Hofmanová

M. Justra

 

 

Alena Chocholoušová, studijní referentka

20. 5. 2010
UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké